Varmuutta vuokratyöntekijöille

30.7.2012

Suomessa on keskusteltu paljon – ja aiheesta – erilaisten pätkä- ja silpputyöntekijöiden asemasta ja sen parantamisesta. Paljon on tehty muun muassa työttömyysturvan piiriin pääsyn helpottamiseksi, mutta edelleen riittää paljon tehtävää erityisesti työlainsäädännön kehittämisen puolella.

Eräs erityisen huomionarvoinen työntekijäryhmä ovat vuokratyöntekijät. Keväällä 2012 Helsingin yliopistossa tarkastetun Antti Tanskasen väitöskirjan mukaan nimenomaan vuokratyössä tiivistyvät monet työelämän ongelmat sääntelemättömyydestä, epävarmuudesta sekä työnantajien hegemonisesta asemasta suhteessa työntekijään.

Vaikka vuokratyöntekijöiden osuus työllisestä työvoimasta on edelleen hyvin pieni, TEM:n mukaan vain noin prosentti, ovat heidän kohtaamansa haasteet työmarkkinoilla usein laajempia ilmiöitä kuvaavia.

Vuokratyötä on usein perusteltu erityisesti työnantajien taholta sillä, että ihmiset nimenomaan haluavat tehdä vuokratyötä ja että vuokratyö tarjoaa väyliä pysyvämpään työllistymiseen työmarkkinoilla. Akateeminen tutkimus tarjoaa kuitenkin lohduttomamman näkökulman vallitsevaan tilanteeseen.

Tanskasen mukaan vuokratyöntekijöiden työelämän laatu on keskimäärin selkeästi muita työntekijöitä huonompi. Taloudellinen korvaus työstä jää heikommaksi ja uralla eteneminen on vaikeaa. Tanskanen paikantaa ongelmat ennen muuta löysään lainsäädäntöön.

Työlainsäädäntö ei hänen mukaansa täytä tehtäväänsä heikomman osapuolen suojelemisesta vuokratyöntekijöiden kohdalla. Aihetta koskeva lainsäädäntö on hajallaan eikä muodosta kattavaa suojaa epävarmuudelta.

Samalla työyhteisön puuttuminen heikentää työhyvinvointia ja jättää vuokratyötä tekevän usein vaille yhteisön tukea ongelmien ilmaantuessa.

Erityinen ongelma vuokratyöntekijöiden kohdalla koskee työn osittumista. Heidän toiveissaan olisikin saada työskennellä enemmän nykyistä pidempien työpäivien muodossa. Moni etsiikin samaan aikaan uutta työtä. Kyseessä on ennen muuta parempaan toimeentuloon liittyvä kysymys.

Toive siirtyä osa-aikaisesta työstä nimenomaan täysipäiväiseen työhön alleviivaa myös kehittämissuuntaa, jonka vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset kokevat omakseen. Vaikka periaatteessa yksilön toimeentulon turvaava ratkaisu voitaisiin saavuttaa myös perustulon kaltaisella etuudella joka korvaisi puuttuvaa tuloa, on ihmisten omana toiveena ennen muuta työllistyminen siten, ettei sosiaaliturvaa tarvittaisi vaan riittävä elanto saavutetaan nimenomaan työllä.

Näitä tuloksia silmällä pitäen onkin tärkeää pyrkiä korjaamaan alityöllisyyden ongelmaa. Erään vaihtoehdon tarjoaa malli, jossa vuokratyötä tekeville henkilöille taataan vakituinen työsuhde vuokratyötä tarjoavaan yritykseen sekä niin sanottu takuupalkka. Tätä kautta riski päivästä ilman työtä siirtyy yritykselle yksilön sijasta – sinne minne se normaalissa markkinataloudessa kuuluu.

Tämänkaltaisen tilanteen oloissa yritykselle syntyy entistä vaikuttavampi intressi myydä työntekijän työpanos joka päivälle, eikä hänen itsensä tarvitse kärsiä epävarmuudesta. Ennakkotapauksia siitä, ettei ”käyttäjäyrityksen tilaus” ole riittävä syy määräaikaisuudelle, on olemassa jo nyt.

Nyt on aika siirtyä asiassa eteenpäin ja kohti sitovaa lainsäädäntöä joka takaa turvalliset työsuhteet ja niihin kuuluvat oikeudet.

Kirjoittaja on Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n hallintopäällikkö ja puheenjohtajan erityisavustaja. Hän on työskennellyt aiemmin sdp:n poliittisen osaston päällikkönä.

Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä aina välttämättä vastaa minkään tai kenenkään muun kantaa.

10 %:a enemmän veroja kiitos!

Kari Hämäläinen | 31.07.2012 9:35

"Nyt on aika siirtyä asiassa eteenpäin ja kohti sitovaa lainsäädäntöä joka takaa turvalliset työsuhteet ja niihin kuuluvat oikeudet."

No reaalitaloutta jos ajattelee niin meidän ensimäinen tehtävämme olisi saada se tuotantosektorin (se joka vastaa veronmaksusta) työpaikkojen katoaminen pysähtymään. Jos tätä negatiivista
kasvukäppyrää ei pian saada käännettyä niin on ihan sama mitä vappupuheessa suolletaan suusta ulos - sillä kas kun ei ole muuta voimaa kuin hyvä tahto ja hyvä aikomus, mutta ei reaalista mahdollisuutta toteutua. Eli suomennetuna - tälläisellä ostetaan ääniä ja taustajoukkoja itselle. Profiloidutaan "hyväksi" tyypiksi työntekijöiden mielestä.

Vai uskallatko kertoa ammattiliittosi jäsenille, että pitäisi 10 %:a enemmän maksaa veroja jotta oltaisiin tasapainossa? Joka sekään ei vielä riittäisi.

2008, 2009,2010 eli kolme vuotta -10 miljardia velkaa lisää per vuosi ja 2011 n 5 miljardia lisää velkaa(itseasaissa käytiin eläkerahastoissa eli sinne syntyy vajetta).

Budjetista on siis 5-10 %:a tyhjää ja meitä kehutaan maailmalla mallimaaksi taloudenhoidon kannalta! (vai ovatko ostettuja artikkeleita jotta takaisimme lisää velkaa???????)

http://www.treasuryfinland.fi/public/default.aspx?contentid=8481

Me olemme kriisimaa muiden joukossa - velkakoulun paras oppilas ei ole ihan hyvä arvosana vaikka Hesari jatkuvasti hoilaa, että olemme hoitaneet asian hyvin. Emme ole.

Huomatkaa muuten Eurostatin ja Valtionkonttorin erilaiset "tilastointitavat". EU:ssa valehdellaan nyt isomminkin.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-23042012-AP/EN/2-230...

Hyvin pian jos kehitystä ei saada käännettyä ylensä mikä pätkätyö tahansa saataa olla luksusta. Puolet Euroopasta on ilmeisesti jo menetetty eli se osa vientisektorista on ulkona - ollut jo pidemmän aikaa.

Kirjoitin tästä blogiini

Samuli Pahalahti | 01.08.2012 19:54

Tällainen on ihan hirveää luettavaa, kun olen itse etsimässä työtä tällä hetkellä. Avauduin aiheesta omaan blogiini:

http://pahis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/112847-libertaari-etsim%C3%A4ss%C3...

Orjatyöläiset huonommassa asemassa

Pekka Heliste | 05.08.2012 0:32

Ilmaista orjatyötätekevät ovat vielä huonommassa asemassa.

Työvoimasta heitä on jo 8 %

Vihreä Lanka Oy, Fredrikinkatu 33 A, 00120 Helsinki, puh. (09) 5860 4123, toimitus[ät]vihrealanka.fi. Päätoimittaja Juha Honkonen. Rekisteriseloste.