Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Keskusta myötää hallitusta

<p class="ingressi">Keskusta suojelee Itämerta ja haluaa antaa veroetuja uusiutuvalle energialle.</p><p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Keskusta</span> toteuttaa ”realistisen vihreyden ja ylisukupolvisuuden periaatteita”. Luontoa pitää hyödyntää, mutta kestävällä tavalla. Itämeren suojelu ja lähialueiden ympäristöriskien pienentäminen olivat tämän vaalikauden painopisteitä. </p> 12.1.2007


Keskustan vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span></p> <p class="ensikpl">Suurena linjana Keskusta on pyrkinyt toteuttamaan myös kuluvalla vaalikaudella realistisen vihreyden ja ylisukupolvisuuden periaatteita: Luontoa tulee hoitaa ja suojella mutta sitä voidaan myös hyödyntää, kun se vain tehdään kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävällä tavalla. Jokaisen sukupolven on kuitenkin jätettävä ympäristönsä seuraaville sukupolville vähintään yhtä hyvään tilaan kuin missä sen vastaanotti. </p> 12.1.2007


”Syytä riemuun ei ole”

<p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Mikäli</span> keskustan ympäristötavoitteiden pitäisi näkyä <span class="nimi">Vanhasen</span> hallituksen nykyisessä ympäristöpolitiikassa, ei syytä riemuun ole. Itämeren suojelu on tärkeää, mutta sillä, että hankitaan lisää kalustoa öljyntorjuntaa varten, ei ympäristöriskejä vielä pienennetä. Itämeren suojelua edistettäisiin parhaiten kiinnittämällä huomiota maatalouden hajakuormitukseen ja öljyriippuvuudesta irtautumiseen.</p> 12.1.2007


Kokoomus sijoittaa hallintoon

<p class="ingressi">Kokoomus haluaa tehostaa ympäristöhallintoa ja perustaa Itämeren osaamiskeskuksen. </p><p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Kokoomuksen</span> sydäntä lähellä on ollut Itämeri ja vesien suojelu yleensä. Toinen tärkeä kokonaisuus on energia- ja ilmastopolitiikka. Vastauksissaan <span class="kursiivi">Vihreälle Langalle</span> oppositiopuolue moittii hallituksen ympäristöpolitiikkaa enemmän kuin kehuu omaansa. </p> 12.1.2007


Kokoomuksen vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span></p> <p class="ensikpl">Itämeren ja vesistöjen suojelu on ollut keskeisellä sijalla Kokoomuksen ympäristöagendalla kuluneella vaalikaudella. Kokoomus korosti näitä asioita jo edellisellä vaalikaudella, jolloin hallitus hyväksyi huhtikuussa 2002 Itämeren suojeluohjelman. Ohjelman toimeenpano jäi <span class="nimi">Vanhasen</span> hallitukselle, joka ei ole esimerkiksi maatalouden päästöjen vähentämisessä saavuttanut tuon periaatepäätöksen tavoitteita.</p> 12.1.2007


”Ei riitä edes Kioton toteuttamiseen”

<p class="ensikpl"><span class="aloituslihavointi">Kokoomuksella</span> ei tunnu olevan tavoitteita päästöjen vähentämiseksi – ainoastaan päästöjen kasvun pysäyttäminen mainitaan sivulauseessa, mutta sehän ei riitä edes Kioton sopimuksen toteuttamiseen. Samaan aikaan puolue kritisoi hallitusta lyhytnäköisyydestä. Energia- ja ilmastokannanotossa on paljon konkreettisempia toimia päästäjien suojelemiseen päästöjen kustannuksilta kuin päästövähennyksiin kannustamiseen.</p> 12.1.2007


Vihreät räksyttävät hallitukselle

<p class="ingressi">Vihreät paljastavat hallituksen epäonnistumisia ja tuovat uusia asioita keskusteluun. </p><p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Ilmasto- ja energiapolitiikka</span> on ollut vihreillä ympäristöpolitiikan ykkösaihe, ”koska hallitus on epäonnistunut pahiten juuri siinä”, puoluesihteeri <span class="nimi">Ari Heikkinen</span> sanoo. Liikennepolitiikka on ollut vahvasti esillä, samoin metsät ja Itämeri. Lisäksi vihreät on vastustanut uraanikaivoksia ja sekajätteen massapolttoa. Euroedustaja <span class="nimi">Satu Hassi</span> on perehtynyt kemikaaleihin. </p> 12.1.2007


Vihreiden vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span></p> <p class="ensikpl">Ilmasto- ja energiapolitiikka on ollut tällä vaalikaudella ympäristöpolitiikan ykkösaihe, ei varmaan vähiten siksi, että hallituksen politiikka on vakavimmin epäonnistunut juuri ilmastopolitiikassa.</p> 12.1.2007


”Cronbergin reaalipolitiikka huolestuttavaa”

<p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Ei ole yllättävää,</span> että vihreillä on kaikkein kokonaisvaltaisin näkemys ympäristöpolitiikan suurimmista haasteista. Töitä on tehty oppositiosta käsin niin paljon kuin mahdollista. Erityisesti <span class="nimi">Oras Tynkkysen</span> puolueelle valmistelemat energia- ja ilmasto- sekä liikennepoliittinen ohjelma ovat harvinaisen hyviä ja kattavia esityksiä. Puolueen kritiikki hallituksen nykyistä ympäristöpolitiikkaa kohtaan on myös erittäin tarkkanäköistä. </p> 12.1.2007


Vasemmisto vahtii sähkömarkkinoita

<p class="ingressi">Vasemmistoliitto kehittäisi joukko- ja raideliikennettä. Se ei halua jättää energiahuoltoa markkinoiden armoille.</p><p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Vasemmistoliitossa</span> ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat puhuttaneet eniten. Hallituksen lyhytnäköistä ilmastostrategiaa on kritisoitu ja sille on tarjottu vaihtoehtoja.</p> 12.1.2007


Vasemmistoliiton vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span> </p> <p class="ensikpl">Ehkä ilmastomuutokseen liittyvät asiat ovat puhuttaneet eniten, ja niitä on pidetty hyvin esillä myös eduskuntatyössä. Kioton ilmastosopimuksen velvoitteiden täyttäminen on ollut se ohjenuora, jonka puolesta on toimittu ja puhuttu. Tässä asiassa on kritisoitu hallituksen ilmastostrategiaa sen lyhytnäköisyyden takia ja nostettu keskusteluun erilaisia ratkaisumalleja. Kansallisella tasolla voidaan tehdä enemmänkin kuin mikä on hallituksen linja.</p> 12.1.2007


”Kiitettävä linjaus työväenpuolueelta”

<p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Parasta Vasemmistoliiton</span> ohjelmassa on ympäristöteeman läpileikkaavuus. Esimerkiksi työllisyyttä käsiteltäessä todetaan, että ”Työpaikkoja ei pidä luoda ympäristön kustannuksella”. Kiitettävä linjaus työväenpuolueelta. </p> 12.1.2007


Ruotsalaisilla Itämeri ohittaa kaiken

<p class="ingressi">RKP haluaa kieltää jätevesien laskemisen mereen ja toteuttaa ekologisen verouudistuksen.</p><p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Ruotsalainen kansanpuolue</span> korostaa Itämeren suojelua. Puolueen mielestä jätevesien laskeminen mereen pitäisi kieltää kokonaan. Kuljetusten turvallisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota. Toinen tärkeä alue on uusi energiapolitiikka, joka vähentäisi riippuvuutta öljystä. </p> 12.1.2007


RKP:n vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span></p> <p class="ensikpl">Itämeren tilanne on ollut RKP:lle tärkeä kysymys myös tällä hallituskaudella. Tulokset seuraavassa vastauksessa. Puolue on myös työskennellyt uuden enegiapolitiikan puolesta, joka vähentäisi riippuvuutta öljystä; puoluekokous 2006 hyväksyi ohjelman uusiutuvasta energiasta. Puolue on myös huomioinut kuljetusten turvallisuutta ja merenkulun ympäristörasituksia, ja mm. ehdottanut täyskieltoa harmaan veden tyhjennykselle merellä.</p> 12.1.2007


Sivut