Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

11.8.2017

Hukkuuko maailma nälkää näkeviin ihmisiin? Vai kuljemmeko kohti globaalin rauhan ja hyvinvoinnin aikakautta? Mahtuuko maailma kahteen vaihtoehtoon?

19.4.2017

Millainen ristiriita on suomalaisen eläintuotannon ja suosiotaan kasvattavan kasvisruokavalion välillä? Tämä selviää, kun vegaani vierailee maitotilalla.

22.11.2016

Teemu Meronen haluaa lopettaa suomalaisen ruuan suosimisen. Mikko Välttilä uskoo puolestaan, että suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus on erikoistumisessa.

22.5.2016

Vihreät eivät lämpene aloitteelle lieventää periaatepäätöstä ruuan geenimuuntelusta.

26.1.2015

Eläinsuojelulain pitkään valmisteltu uudistus lykkääntyy eduskuntavaalien yli. Mitä ongelmia nykyisessä laissa on, eläinten käyttäytymistieteen dosentti Laura Hänninen?

21.1.2015

Lajikato, lannoitteiden käyttö, ilmastonmuutos ja maan käyttö ovat ajaneet planeetan kriittiseen tilaan, varoittaa tuore Science-lehdessä julkaistu tutkimus. Vaarana on, että maapallosta tulee selvästi asumiskelvottomampi.

30.4.2014

<p>Tutkimuksen mukaan muun muassa pelto-metsäviljely, laidunnuksen rajoittaminen ja lannan sijoittaminen peltoon ovat tehokkaita tapoja vähentää maatalouden päästöjä kehitysmaissa.</p>

4.4.2014

<p>Tehomaatalous uhkaa kimalaisia, jotka tarjoavat vuosittain viljelijöille pölytyspalveluita miljardien eurojen arvosta. Samalla ilmastonmuutos kaventaa monen alalajin elinympäristöä.</p>

27.3.2014

<p>Selvityksen mukaan kustannustehokkaimpia päästövähennyskeinoja ovat peltojen raivaustarpeen vähentäminen lannan separoimista edistämällä, pitkäaikainen viherkesannointi tai nurmiviljely sekä tuotannon ja ruokaturvan kannalta vähämerkityksisten peltojen metsittäminen.</p>

5.3.2014

<p>MTK:n mukaan tuotantoeläintiloilla eläinten terveydestä huolehditaan suurenkin työmäärän ja hallinnollisen taakan alla eikä tuotantoeläinten sairaus- ja kuolemantapauksilta voida kokonaan välttyä: ”Ne ovat osa tuotantoeläintenkin elämää.”</p>

Sivut