Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

11.2.2013

Metsien käyttö kolminkertaistuu maailmassa vuoteen 2050 mennessä, arvio ympäristöjärjestö WWF tuoreessa Living Forest -raportissaan. Paperin kulutuksen ja tuotannon arvioidaan kaksinkertaistuvan kolmessakymmenessä vuodessa.

17.10.2012

<p>Suomen johtavat ympäristöjärjestöt haluavat suojella Suonenjoella sijaitsevan Halla-ahon sekä 510 muuta arvokasta luontokohdetta.</p>

28.9.2012

<p>Metsähallitus valmistautuu siirtämään valtion metsiä suojelun piiriin. Tiedotteen mukaan alue on Lahden kaupungin kokoinen, mikä viittaa noin 15 500 hehtaariin.</p>

24.9.2012

”On erikoista, että samaan aikaan kun valtion metsille asetetaan suojelutavoitteita, niitä arvokkaita kohteita sitten hakataan ja jopa myydään”, sanoo Luonto-Liiton metsäasiantuntija Juho Kytömäki Ylen haastattelussa.

17.8.2012

<p>WWF mukaan laissa olisi pitänyt mainita muitakin metsien yli 800 uhanalaisesta lajista kuin liito-orava. Pääsihteeri Liisa Rohwederin mukaan esityksessä ei ole muutenkaan riittävästi konkreettisia metsäluonnon monimuotoisuutta turvaavia toimenpiteitä.</p>

25.5.2012

Euroopan komission maankäyttöä ja metsätaloutta koskeva esitys kehottaa suosimaan metsien jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden sijaan. Komissio pyrkii ehdotuksellaan suojelemaan metsiä ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

22.5.2012

Metsäaktivisti Olli Manniselle myönnettiin tiistaina Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto, joka on suurudeltaan 47 000 euroa. Hän on tehnyt runsaasti työtä muun muassa Pohjoismaiden suojelemattomien metsien ja niiden lajiston kartoittamiseksi.

16.5.2012

<p>Yhteensä 16 tutkimusryhmää ovat tutkineet viimeisen kahden vuoden aikana 3 400 kohdetta Tansaniassa. Selvityksestä toivotaan apua maan hallitukselle ja esimerkkiä muille kehitysmaille.</p>

28.3.2012

Maaseudun Tulevaisuuden mukaan syitä metsien hakkuista pidättymiseen ovat metsänomistajien vanheneminen, heikko tilusrakenne sekä halu suojella metsiä.

13.2.2012

”Metsät ovat keskeisiä Maailmanpankin tavoitteille köyhyyden poistamiseksi”, sanoo Metsähallituksen Stig Johansson, joka on valittu Maailmanpankin johtavan metsäasiantuntijan virkaan.

Sivut