Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

11.10.2013

<p>Suurten CCS-hankkeiden määrä on pudonnut vuodessa 75:stä 65:een. Aiheesta raportin julkaissut instituutti varoittaa, ettei teknologiasta ole merkittävää apua ilmastotalkoissa, ellei ilmastopolitiikkaan saada ryhtiä ja jatkuvuutta.</p>

10.10.2013

<p>EU-alueen päästöt olivat viime vuonna 18 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Unionin yhteinen tavoite on vähentää päästöjä 20 prosenttia 2020 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Euroopan ympäristövirasto EEA:n selvityksen mukaan nykyisillä päästövähennystoimilla päädytään 21 prosentin leikkaukseen.</p>

20.8.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) kertoi tiistaina, että kadmiumin enimmäisrajan ylittäviä pitoisuuksia mitattiin lähinnä särjistä.</p>

13.8.2013

<p>Aiemmin on arvioitu, että metaani- ja nokipäästöjä leikkaamalla olisi mahdollista jarruttaa ilmaston lämpenemistä noin puolella celsius-asteella. Tuoreen tutkimuksen mukaan vaikutus olisi vain noin 0,16 astetta.</p>

8.8.2013

Leijupolttoteknologia mahdollistaa aiempaa joustavamman ja tehokkaamman hiilidioksidin talteenoton. VTT peräänkuuluttaa tiedotteessaan poliittisia päätöksiä ja lainsäädäntöä, jotta talteenottoteknologia saadaan pian laajaan käyttöön.

24.7.2013

<p>Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen edustajat käyvät kiivaita neuvotteluja lentopäästöjen leikkaamisesta, kertoo uutistoimisto Reuters. Asiasta on määrä päättää YK:n alaisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleiskokouksessa syyskuussa.</p>

11.7.2013

<p>Kiina ja Yhdysvallat ovat sopineet päästövähennyksistä. Maiden yhteinen ilmastotyöryhmä kokousti keskiviikkona ja sopi muun muassa raskaiden ajoneuvojen, teollisuustuotannon ja hiilivoimaloiden päästöjen leikkaamisesta.</p>

28.6.2013

Saksa jarruttaa kaikin voimin autoliikenteen päästörajojen kiristämistä EU:ssa. Greenpeacen liikennepolitiikasta EU-tasolla vastaava Franziska Achterberg varoittaa, että kyse ei ole pelkästä viivyttelystä vaan Saksa haluaa vesittää esityksen uuteen uskoon.

11.6.2013

<p>Yhdysvallat vähensi päästöjään 200 miljoonaa tonnia ja EU 50 miljoonaa tonnia. Samaan aikaa kuitenkin Kiina kasvatti päästöjään 300 miljoonaa tonnia ja Japanikin 70 miljoonaa tonnia.</p>

11.6.2013

Greenpeace esittää 55 prosenttia Euroopan unionin yhteiseksi päästövähennystavoitteeksi vuodelle 2030. Komissio on asettanut omaksi lähtökohdakseen vähintään 40 prosentin vähennyksen.

Sivut