Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Mikael Ahlfors

Maria Joutsenvirta.
Yritysten omatunto. Maria Joutsenvirran mielestä yrityksilläkin voi olla moraalia ja vastuuta. Hänen toimittamansa kirja Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa ilmestyi tällä viikolla.Mikael Ahlfors

Yritysten omatunto. Maria Joutsenvirran mielestä yrityksilläkin voi olla moraalia ja vastuuta. Hänen toimittamansa kirja Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa ilmestyi tällä viikolla.

Onko Björn Wahlroos oikeassa, Maria Joutsenvirta?

16.9.2011 14.00
Vihreä Lanka

Björn Wahlroosin mielestä yritysten ainoa tehtävä on tuottaa rahaa omistajilleen. Onko tosiaan näin vai voiko yrityksellä olla moraalia?

”Wahlroosin näkemys kertoo siitä, että lyhyen tähtäimen voitontavoittelu on päässyt huolestuttavasti ylikorostumaan. Ei rahanteko voi olla yritysten ainoa tehtävä. Yritykset ovat sidoksissa muuhun yhteiskuntaan, ja esimerkiksi asiakkaat, työntekijät ja monet sijoittajatkin vaativat yrityksiltä eettisyyttä.”

Yritysten kannalta yhteiskuntavastuun korostaminen on ollut jo jonkin aikaa trendikästä ja hyväksi yritysbrändille. Onko se pelkkä ohimenevä muoti-ilmiö?

”Yhteiskuntavastuu käsittää niin perustavanlaatuisia asioita, että sen sisältö pysyy yrityksissä, vaikka vastuullisuuden käyttö brändin rakentamisessa katoaisikin. Yhteiskuntavastuun trendikkyys kertoo siitä, että yritysten kasvanut valta on lisännyt myös niiden vastuuta. Yrityksille on ollut hyödyllistä tehdä vastuullisuudesta kilpailutekijä, vaikkei se ratkaisekaan kaikkia vastuukysymyksiä.”

Isot yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja voivat helposti kiertää yksittäisten maiden lainsäädännön esimerkiksi ympäristökysymysten tai työehtosopimusten suhteen. Onko bisnes luisunut politiikan ulottumattomiin?

”Koska yleisesti sovittuja yhtenäisiä kansainvälisiä sääntöjä on liian vähän, yritykset voivat käyttää tilannetta hyväkseen. Mutta kun tapahtuu ylilyöntejä, yritykset joutuvat herkästi poliittiselle miinakentälle. Niiltä aletaankin vaatia sellaisia toimenpiteitä ja vastuita, jotka kuuluisivat demokraattisen kontrollin alueelle ja joihin yritysten oma kompetenssi ei riitä. Tämä on yksi suurimpia haasteita vastuullisen liiketoiminnan toteutumiselle.”

Kenen vastuulla on, että tavallinen kuluttaja saa tietoa yritysten toiminnasta vaikka toiselta puolelta maapalloa?

”Tehtävä on iso, ja vastuuta on järkevää jakaa. Suurin vastuu tiedon antamisesta kuuluu yrityksille. Tiedon tulee olla luotettavaa ja helposti ymmärrettävää. Myös julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen tulee olla aktiivisia ja auttaa kuluttajia tiedonsaannissa ja vastuullisten ostopäätösten tekemisessä.”

Anu-Elina Lehti, Jukka VahtiHaluatko lukea lisää Lankaa? Tilaa paperilehti täältä.