Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Vihreiden vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span></p> <p class="ensikpl">Ilmasto- ja energiapolitiikka on ollut tällä vaalikaudella ympäristöpolitiikan ykkösaihe, ei varmaan vähiten siksi, että hallituksen politiikka on vakavimmin epäonnistunut juuri ilmastopolitiikassa.</p> 12.1.2007


”Cronbergin reaalipolitiikka huolestuttavaa”

<p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Ei ole yllättävää,</span> että vihreillä on kaikkein kokonaisvaltaisin näkemys ympäristöpolitiikan suurimmista haasteista. Töitä on tehty oppositiosta käsin niin paljon kuin mahdollista. Erityisesti <span class="nimi">Oras Tynkkysen</span> puolueelle valmistelemat energia- ja ilmasto- sekä liikennepoliittinen ohjelma ovat harvinaisen hyviä ja kattavia esityksiä. Puolueen kritiikki hallituksen nykyistä ympäristöpolitiikkaa kohtaan on myös erittäin tarkkanäköistä. </p> 12.1.2007


Vasemmisto vahtii sähkömarkkinoita

<p class="ingressi">Vasemmistoliitto kehittäisi joukko- ja raideliikennettä. Se ei halua jättää energiahuoltoa markkinoiden armoille.</p><p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Vasemmistoliitossa</span> ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat puhuttaneet eniten. Hallituksen lyhytnäköistä ilmastostrategiaa on kritisoitu ja sille on tarjottu vaihtoehtoja.</p> 12.1.2007


Vasemmistoliiton vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span> </p> <p class="ensikpl">Ehkä ilmastomuutokseen liittyvät asiat ovat puhuttaneet eniten, ja niitä on pidetty hyvin esillä myös eduskuntatyössä. Kioton ilmastosopimuksen velvoitteiden täyttäminen on ollut se ohjenuora, jonka puolesta on toimittu ja puhuttu. Tässä asiassa on kritisoitu hallituksen ilmastostrategiaa sen lyhytnäköisyyden takia ja nostettu keskusteluun erilaisia ratkaisumalleja. Kansallisella tasolla voidaan tehdä enemmänkin kuin mikä on hallituksen linja.</p> 12.1.2007


”Kiitettävä linjaus työväenpuolueelta”

<p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Parasta Vasemmistoliiton</span> ohjelmassa on ympäristöteeman läpileikkaavuus. Esimerkiksi työllisyyttä käsiteltäessä todetaan, että ”Työpaikkoja ei pidä luoda ympäristön kustannuksella”. Kiitettävä linjaus työväenpuolueelta. </p> 12.1.2007


Ruotsalaisilla Itämeri ohittaa kaiken

<p class="ingressi">RKP haluaa kieltää jätevesien laskemisen mereen ja toteuttaa ekologisen verouudistuksen.</p><p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Ruotsalainen kansanpuolue</span> korostaa Itämeren suojelua. Puolueen mielestä jätevesien laskeminen mereen pitäisi kieltää kokonaan. Kuljetusten turvallisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota. Toinen tärkeä alue on uusi energiapolitiikka, joka vähentäisi riippuvuutta öljystä. </p> 12.1.2007


RKP:n vastaukset kokonaisuudessaan

<p class="ensikpl"><span class="katkaisulihavointi">Mitkä ympäristöasiat ovat olleet puolueelle tärkeimpiä tällä vaalikaudella?</span></p> <p class="ensikpl">Itämeren tilanne on ollut RKP:lle tärkeä kysymys myös tällä hallituskaudella. Tulokset seuraavassa vastauksessa. Puolue on myös työskennellyt uuden enegiapolitiikan puolesta, joka vähentäisi riippuvuutta öljystä; puoluekokous 2006 hyväksyi ohjelman uusiutuvasta energiasta. Puolue on myös huomioinut kuljetusten turvallisuutta ja merenkulun ympäristörasituksia, ja mm. ehdottanut täyskieltoa harmaan veden tyhjennykselle merellä.</p> 12.1.2007


”Enestamia ei edes mainita”

<p class="ensikpl"> <span class="aloituslihavointi">Minusta RKP:n</span> ympäristöpolitiikasta kertoo paljon se, että luetellessaan konkreettisia aikaansaannoksia, puoluetoimisto mainitsee meppi Laxin äänestyskäyttäytymisen. Ympäristöministeri <span class="nimi">Jan-Erik Enestamia</span> ei mainita. No, edes puoluetoimisto ei taida keksiä ministeristä paljon sanottavaa.</p> 12.1.2007


Mr. Puhtoinen

<p class="ingressi">Euroopan vihreiden nuorten puheenjohtajaksi valittu Jehki Härkönen päätyi vihreään puoluepolitiikkaan sattumalta.</p> <a href="http://www.vihrealanka.fi/node/174"><img alt="Jehki Härkönen istuu kahvila Soihdussa juomassa vihreää teetä." class="floatright" src="/files/lanka/images/Jehki.thumbnail.jpg" title="Jehki Härkönen istuu kahvila Soihdussa juomassa vihreää teetä. Kuva: Natalia Baer." /></a> <p class="ensikpl"><span class="aloituslihavointi">Tapaan</span> <span class="nimi">Jehki Härkösen</span>, 22, kahvila Soihdussa Etu-Töölössä. Kahvila ei ole vielä auki, mutta pääsemme silti livahtamaan takahuoneeseen. Soihdun omistaa osaksi Prometheus-leirin tuki ry, jossa Härkönen on leipätyössä. Osa-aikaisella järjestösihteerillä on aikaa toimittajille – ja politiikalle. </p> 8.12.2006


Kuivuuden vuosisata

<p class="ingressi">Sattumaa tai ei, vuosi 2005 oli ennätyskuiva ympäri maailmaa. Uusi brittitutkimus arvioi, että äärimmäinen kuivuus valtaa 30 prosenttia maapallon pinta-alasta vuoteen 2100 mennessä. Tänä vuonna kuivuus vähentää rajusti ruuan tuotantoa Afrikassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa.</p> 24.11.2006


3 X Perustulo

<p class="ingressi">Kaikki puhuvat perustulosta, mutta mitä se oikein on? Vihreä Lanka löysi kolme erilaista perustulomallia.</p> 10.11.2006


1. Palkkatyön vaihtoehto

<p class="ingressi">Prekariaatille joutilaisuus on kansalaisoikeus.</p> <p class="ensikpl"><span class="aloituslihavointi">”Meille on</span> tärkeämpää työstä kieltäytyminen kuin työn tekeminen. Kun työvoiman neuvotteluvoimaa parannetaan, myös työstä kieltäytymisen mahdollisuus kasvaa”, tutkija <span class="nimi">Jukka Peltokoski</span> sanoo. Hän on Prekariaatti.org-verkoston aktivisti.</p> 10.11.2006


2. Sosiaaliturvan remontti

<p class="ingressi">Vihreät uskovat ihmisten haluun tehdä työtä.</p> <p class="ensikpl"><span class="aloituslihavointi">Vihreiden perustulomalli</span> yhdistää työväestön valinnanvapauksien lisäämisen ja järkevän talouspolitiikan. Se on sosiaaliturvajärjestelmän suurremontti ilman, että valtion menot kasvavat.</p> 10.11.2006


3. Kannustuslisä pienituloisille

<p class="ingressi">Elinkeinoelämälle työnteko on kansalaisvelvollisuus.</p> <p class="ensikpl"><span class="aloituslihavointi">”Sivistysvaltio</span> antaa kansalaisilleen perusturvan. Toisaalta vastuu oman elintason rakentamisesta on ihmisellä itsellään. Perustulo on näiden periaatteiden yhdistämistä”, toteaa Elinkeinoelämän Valtuuskunnan johtaja <span class="nimi">Risto E. J. Penttilä</span>. Penttilä on pohtinut perustuloa 1990-luvulta lähtien, mutta haluaa korostaa, etteivät hänen ajatuksensa perustu tarkkoihin laskelmiin.</p> 10.11.2006


Sivut