Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


11.10.2019

Harri Hölttä vaatii, että avohakkuista valtion metsissä on päästävä eroon, metsien ja soiden hiilivarastoja on kasvatettava ja muistuttaa, että valtion maat ovat tärkeitä virkistysalueita.

11.2.2015

WWF teettämän selvityksen mukaan Suomen metsistä on mahdollista hyödyntää ekologisesti kestävällä tavalla vuosittain noin 65 miljoonaa kuutiota. Määrä vastaa karkeasti vuoden 2013 ennätyshakkuita.

28.3.2013

<p>Käsivarren Lapissa koetellaan uuden kaivoslain toimivuutta. Vastakkain ovat valtion liikelaitos Metsähallitus ja valtion tutkimuslaitos Geologian tutkimuskeskus GTK.</p>


Viite