Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


11.6.2019

Vihreät joutuu ottamaan kantaa uraanin talteenoton aloittamiseen entisellä Talvivaaran kaivoksella ehkä jo alkusyksystä.

18.10.2018

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka kieltää kivihiilen käytön energiantuotannossa toukokuusta 2029 lähtien. Hallitus haluaa myös kasvattaa biopolttoaineiden osuutta liikenteessä ja lämmityksessä.

12.10.2017

Energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič uskoo, että Suomen ja EU:n välejä hiertävästä hiilinielukysymyksestä saadaan sopu perjantaina järjestettävässä ympäristöministerien kokouksessa.

8.4.2015

Uusiutuva energia on teknisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kannattava tapa tuottaa energiaa, vain poliittinen tahto puuttuu.

6.2.2015

Vihreiden energianäkemyksiä ei enää kuitata sähkö tulee töpselistä -heitolla. Peräti 41 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että vihreät tekee uskottavinta energiapolitiikkaa.

28.4.2014

<p>Vihreät haluaa energiapolitiikkaan täyskäännöksen, jossa painopiste siirretään kotimaisten uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseen. Tämä voisi tuoda jopa 90 000 uutta työpaikkaa.</p>


Viite