Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


5.2.2019

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kritisoi kovasanaisesti hankintalakia ja inhimillisyyden tallovaa markkinataloutta. Hän vaatii hankintalain uudistamista.

19.11.2013

<p>”Kuntiin hankitaan yhteisillä verovaroilla miljoonilla euroilla tuotteita maista, joissa tuotanto-olot voivat olla ala-arvoisia. Suurin osa kunnista ei tiedä mistä ja millaisista oloista tuotteet tulevat”, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala moittii.</p>

4.10.2012

Ympäristöystävällisiä hankintoja pidetään yhtenä tärkeimmistä keinoista edistää kestävää kehitystä. Tämä ei kuitenkaan juurikaan näy kuntien ja valtion hankinnoissa.

14.4.2011

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on valittu kahden vuoden jatkokaudelle kansainvälisen kestäviä hankintoja edistävän Procura+-kampanjan puheenjohtajaksi.

23.9.2010

<p>Kuntien tietotekniikkajärjestelmät halutaan panna vauhdilla uusiksi, mutta vaarana on, että uudistuksiin käytetyt rahat päätyvät vain muutaman suuryrityksen taskuun.</p>

28.10.2009

<p>Ympäristöystävällisten hankintojen suurimpia esteitä ovat tiedon puute ja kriteerien epäselvyys. Lisäksi vain noin kolmanneksella kuntien hankintayksiköistä on käytössään ympäristöstrategia.</p>

12.5.2009

<p>Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta on valittu kolmen vuoden kaudelle kuntien kansainvälisen ympäristöjärjestön ICLEI:n hallitukseen.</p>

8.4.2009

<p>Hallitus haluaa vihertää julkisen sektorin hankintoja. Viimeistään vuonna 2015 ympäristönäkökulma on otettava huomioon kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa ja puolessa kuntien hankinnoista.</p>

8.4.2009

<p>Julkisten hankintojen ympäristökriteereillä voidaan säästää kustannuksissa noin prosentti ja vähentää päästöjä neljänneksellä.</p>

30.3.2009

<p>Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on valittu kansainvälisen kestäviä hankintoja edistävän kampanjan puheenjohtajaksi. Hän toivoo, että hankintojen ilmastovaikutukset ymmärrettäisiin paremmin.</p>

23.10.2008

<p>Julkisen hallinnon on ostettava nykyistä vihreämpiä ajoneuvoja. Eilen keskiviikkona Euroopan parlamentissa hyväksytty ehdotus vaikuttaa vuosittain lähes 300 000 auton hankintaan.</p>


Viite