Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

24.10.2017

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti mietinnöstä, joka koskee uusiutuvien polttoaineiden kestävyyskriteereitä. Valiokunta päättyi heikentämään komission alkuperäistä ehdotusta.

1.12.2016

Komission tuki biopolttoaineille on hyvä uutinen Suomen nykypolitiikan kannalta, mutta jättää avoimeksi isoja kysymyksiä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta.

18.6.2014

<p>Yhteistyön tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta sekä varmistaa biopolttoaineiden tuotannon ja raaka-ainehankintojen kestävyys luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston kannalta.</p>

6.9.2013

<p>Helsingin seudun ympäristöpalvelut myy Gasum Oy:lle raakabiokaasua, jota se tuottaa Suomenojan jätevedenpuhdistamolla. Gasum myy HSY:lle maakaasua, jota se tarvitsee lämmön ja sähkön tuottamista varten.</p>

8.1.2013

Runsaasti saatavilla olevasta, mutta tähän asti vaikeasti hyödynnettävästä kasvibiomassasta saatetaan saada pian etanolia VTT:n koordinoimassa hankkeessa kehitettyjen entsyymien avulla.

10.8.2012

YK vaatii Yhdysvaltoja löysäämään lakiaan, joka edellyttää, että 40 prosenttia maissisadosta käytetään biopolttoaineiden raaka-aineena. YK pelkää, että Yhdysvaltain politiikka pahentaa ruokakriisiä ympäri maailman.

23.2.2012

<p>Vihreän Langan tietojen mukaan Suomen ilmavoimissa pohditaan parhaillaan biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksia saksalaisen lentoyhtiö Lufthansan esimerkin rohkaisemana.</p>

21.11.2011

EU:n ja Suomen biopolttoainepolitiikka uhkaa haaskata luonnonvaroja ja lisätä haitallisia ilmastovaikutuksia, varoittaa Suomen luonnonsuojeluliitto.

17.10.2011

<p>Muun muassa biojätteistä valmistettavan kaasun päästöt koko elinkaari huomioiden ovat keskimäärin 45 prosenttia tavanomaista polttoainetta pienemmät.</p>

20.7.2011

<p>EU:n tavoitteen mukaan kymmenen prosenttia liikenteen energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Nyt EU on luonut joukon kestävyyskriteerejä, jotka biopolttoaineiden on täytettävä.</p>

Sivut