Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


7.5.2014

<p>Puutarhoista luontoon leviävät vieraslajit uhkaavat alkuperäisen luonnon monimuotoisuutta ja muodostavat riskin ekosysteemeille sekä luonnonvarojen kestävälle käytölle. Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan vuoksi uusiin paikkoihin levinneitä eliölajeja, kuten puutarhakasveja tai tuholaisia.</p>

18.6.2012

”Vieraslajeja voi tavata esimerkiksi veneillessä, sukeltaessa, kalastaessa tai muutoin vesirajan alapuolista elämää tarkkailtaessa”, Suomen ympäristökeskuksen tutkija Reetta Ljungberg sanoo.

10.11.2011

Terroristit tai vihamieliset valtiot voivat käyttää vieraslajeja biologisina aseina, arvioi professori Lawrence Roberge. Esimerkkeinä hän listaa siat, punkit, näivekasvit ja happomarjat.

30.3.2011

<p>Haitallisten vieraslajien pääsy Suomen luontoon kannattaisi estää etukäteen. Tämän vuoksi Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin vieraslajilain laatiminen.</p>

15.12.2010

<p>Vieraslajit aiheuttavat Britanniassa vuosittain jopa 1,7 miljardin punnan eli noin kahden miljardin euron kulut. Kallein on kani, mutta suurta harmia aiheutuu myös muun muassa japanintatarista.</p>

24.11.2008

<p>Perunasatoja uhkaavista koloradonkuoriaisista uhkaa tulla pysyvästi Suomessa viihtyvä laji. Torjunta-aineiden käyttö voi jopa parantaa kuoriaisten kylmänsietokykyä.</p>


Viite