Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

8.3.2019

”Mitä enemmän laji suosii vanhoja metsiä, sitä huonommin sillä menee.”

25.1.2019

Jopa kymmeniätuhansia linnunpesiä tuhoutuu vuosittain kesähakkuiden vuoksi, vaikka luonnonsuojelulaki kieltää lintujen pesimisen häirinnän.

21.5.2015

Kattohaikarapari näyttää ottaneen kodikseen sähkötolpan päähän rakennetun tekopesän Varsinais-Suomen Koski Tl:ssä. Jos muninta varmistetaan, kyseessä on Suomen ensimmäinen kattohaikaran pesintä.

19.2.2015

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan merikotkan pesän ympärille tulee jättää vähintään kahden kilometrin suojavyöhyke, jolle ei rakenneta tuulivoimaloita. WWF on päivittänyt ohjeensa merikotkien huomioon ottamisesta voimaloiden suunnittelussa.

19.8.2014

Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimuksen mukaan avosoiden ja tuntureiden lajit taantuvat, kun taas kosteikko- ja eteläiset metsälajit leviävät kohti pohjoista.

2.6.2014

<p>Ympäristöjärjestö WWF:n vapaaehtoiset viestittivät Twitterissä, että öljyyntyneitä lintuja on havaittu parikymmentä. Yksikään ei ole ollut pahasti öljyyntynyt ja kaikki ovat olleet lentokykyisiä.</p>

2.6.2014

<p>Päätös syntyi ministeriössä, kun metsähanhen metsästysaikoihin kahtena viime vuotena tehdyt rajoitukset eivät olleet pysäyttäneet kannan heikkenemistä.</p>

2.6.2014

<p>Toistaiseksi öljyvahingon vakavuus on epäselvä. WWF:n saamien tietojen mukaan öljyyntyneitä lintuja on havaittu.</p>

27.3.2014

<p>Joidenkin lajien kohdalla muutos on ollut parissa kolmessa vuosikymmenessä raju: Lapinkirvinen, pohjansirkku, vesipääsky ja tunturikiuru ovat kaikki menettäneet levinnäisyysalueestaan yli 50 prosenttia.</p>

26.3.2014

<p>Laji on havaittu Suomessa vain muutamia kertoja maaliskuussa. Uudellemaalle haarapääsky on tullut tätä aiemmin vain vuosina 1989 ja 1993.</p>

Sivut

Vihreä Lanka 3/2019

Lue

Vihreä Lanka

3/19


Sisällysluettelo
Anna palautetta


Twitter

Graafisia maailmanselityksiä -teksti
Hiilen monta hintaa (Lasse Leipola / Iiro Törmä)

Kuva: Pekka Sauri