Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019


18.10.2017

Vihreän eduskuntaryhmän talousarvioaloitteet ohjaavat lisää rahaa koulutukseen ja köyhyyden vähentämiseen. Satsaukset rahoitettaisiin pääosin yritystukia karsimalla.

14.8.2013

Kotimaisen biopolttoainealan kasvun taustalla on se, että viime vuosina on päästy tutkimus ja kehitys -vaiheesta varsinaisiin investointeihin. Suurin hanke on Lappeenrantaan rakennettava UPM:n biojalostamo.

14.2.2013

Euroopan komission julkaisema puhtaan liikenteen strategia ja sitä toteuttava direktiiviehdotus edellyttävät, että Suomeen perustetaan satoja pisteitä, joissa autoon voi tankata bio- tai maakaasua.

12.3.2012

<p>Biokaasu olisi edullinen ja kotimainen vaihtoehto jopa tavalliselle autoilijalle, jos valtio tukisi tuotantoa siirtymävaiheessa. Esimerkiksi Turun ja Salon alueella olisi mahdollista tuottaa biokaasua jopa 40 prosentille henkilöautokannasta.</p>

2.12.2011

<p>Puolet pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen kaasubusseista siirtyy ensi vuonna biokaasuun. Kaasuyhtiö Gasum jalostaa Suomenojan jätevedenpuhdistamolla biokaasua ja toimittaa sen liikennekäyttöön.</p>

23.11.2011

<p>Pelkästään eteläisessä Suomessa voitaisiin valmistaa vuosittain paikallisesti polttoainetta noin 170000 biokaasuautolle.</p>

28.9.2010

<p>MTT:n uudessa hankkeessa selvitetään, voisiko Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle syntyä biokaasulaitoksia, jotka saisivat energiansa paikallisesta nurmesta.</p>


Viite