Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä


Vihreä Lanka oy

y-tunnus 0653732-7

Fredrikinkatu 33 A

00120 Helsinki

(09) 5860 4123

Yhteyshenkilö

Toimistusjohtaja
David Pemberton

david.pemberton@vihrealanka.fi
(050) 346 4068

Rekisterin nimi


- Paperilehden tilaajatekisteri

- Uutiskirjeen tilaajarekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Asiakassuhteen hoitoon liittyvä yhteydenpito ja maksimissaan kaksi muuta lehden omaa markkinointiviestiä vuodessa. Lehden jakelu, laskutus ja mahdolliset perintätoimenpiteet.

Rekisterin tietosisältö


Rekisterit sisältävät tietosuojaselosteissa (alla) mainitut tietosisällöt.

Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakkaiden omat ilmoitukset.

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa lehden tai saa sen lahjaksi kolmannelta osapuolelta tai hän tilaa tai ostaa jonkin muun tuotteen tai antaa muussa yhteydessä (vastaus markkinointikampanjaan, kilpailu- tai äänestysvastaus tai muu vastaava) yhteystietonsa rekisterinpitäjälle puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää VRK/Väestötietojärjestelmästä ja puhelinnumeroita puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekistereistä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus


Tietoja ei luovuteta Vihreä Lanka oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin tietosisältö säilytetään salatussa muodossa palveluntarjoajan palvelimilla, joissa on 24/7 vartiointi ja kulunvalvonta.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Muutokset

Selosteen ehtoja voidaan muuttaa, mutta siitä ilmoitetaan käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.

Tietosuojaseloste - Lehden tilaajarekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatismispäivä 2.1.2014

Rekisterinpitäjä


Vihreä Lanka oy

y-tunnus 0653732-7

Fredrikinkatu 33 A

00120 Helsinki

(09) 5860 4123

Yhteyshenkilö


Toimistusjohtaja
David Pemberton

david.pemberton@vihrealanka.fi
(050) 346 4068

Rekisterin nimi

Vihreän Langan tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilauslomakkeilla kerättäviä tietoja käytetään lehden tilaukseen, laskutukseen ja asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto

Tilaajan nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tilaajan katuosoite

Tilaajan postinumero ja -toimipaikka
Tilauksen tyyppi (mm. kesto)
Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan oma ilmoitus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Muutokset

Selosteen ehtoja voidaan muuttaa, mutta siitä ilmoitetaan käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.

Tietosuojaseloste - Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Laatismispäivä 2.1.2014

Rekisterinpitäjä


Vihreä Lanka oy

y-tunnus 0653732-7

Fredrikinkatu 33 A

00120 Helsinki

(09) 5860 4123

Yhteyshenkilö


Toimistusjohtaja
David Pemberton

david.pemberton@vihrealanka.fi
(050) 346 4068

Rekisterin nimi

Uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilauslomakkeilla kerättäviä tietoja käytetään uutiskirjeen toimitukseen ja siihen liittyvään yhteydenpitoon.

Rekisteriin tallennettava tieto

Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan oma ilmoitus

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU tai ETA alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti

Tarkistusoikeus

Tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

Muutokset

Selosteen ehtoja voidaan muuttaa, mutta siitä ilmoitetaan käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.

Sivut: