Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Joutsenpuolueen tavoitteet

26.8.2009 10.47

Lasse Leipola

Homma-foorumilla perustettava puolue haluaa lisätä suoraa demokratiaa poliittisessa päätöksenteossa.

”Jos tätä pitää kutsua yhden asian liikkeeksi, se on nimenomaa suora demokratia eikä maahanmuuton kritiikki”, puuhamies Juha Mäki-Ketelä sanoo.

Puolueohjelman luonnoksessa esitetään, että yksi prosentti kansalaisista voisi tehdä lakiesityksen tai viedä eduskunnan hyväksymän lain kansanäänestykseen. Lisäksi puolue ehdottaa keskeisten virkamiesten valitsemista suoralla kansanvaalilla.

Puolueen tavoitteena on myös edistää sananvapautta erityisesti monikulttuurisuuden lieveilmiöihin liittyvässä keskustelussa.

”Maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista vaikeneminen luo epäluulon ilmapiiriä, joka on haitallista erityisesti maahanmuuttajille itselleen”, luonnoksessa todetaan.

Suurin osa puolueohjelmasta keskittyy viidenteen pääteemaan, jonka mukaan tavoitteena on taloudellista turvapaikanhakua tehokkaasti karsiva ulkomaalaislaki ja ensisijassa Suomen kansalaisten etua palveleva maahanmuuttopolitiikka.

”Perussuomalaisten menestys viime vaaleissa perustui maahanmuuttopolitiikan kritiikkiin. Eduskunnan käsitellessä uutta ulkomaalaislakia kuitenkin nähtiin, että kyseessä oli vain vaalitemppu”, Mäki-Ketelä moittii.

Puolue muun muassa vaatii, että kaikki muusta kuin työperäisestä maahanmuutosta syntyvät kustannukset tulee vähentää kehitysyhteistyöstä.

”Emme vastusta kaikkea maahanmuuttoa. Vastustamme ainoastaan Suomelle ja suomalaisille haitallista maahanmuuttoa, jota nykyinen sosiaaliturvapaikanhaku edustaa. Enemmistö maahan tulevista turvapaikanhakijoista ei täytä Geneven pakolaissopimuksen määritelmiä, vaan he pyrkivät maahan taloudellisista syistä”, ohjelmassa väitetään.

Puolue haluaa myös lopettaa kolmen suurimman puolueen valtaan perustuvan konsensuspolitiikan, jossa kaksi suurinta on vuorollaan aina hallituksessa ja kolmas oppositiossa.

”Hallituspuolueiden vaihtuminen ei juuri vaikuta käytännön poliittisiin päätöksiin ja niiden seurauksiin”, ohjelmassa todetaan ja lisätään, että silmänlumeeksi hallitukseen otetaan aina pari apupuoluetta, kuten rkp ja vihreät.

”Niiden tehtävänä on myötäillä hallituksen mielipiteitä, vaikka se sotisi niiden omaa poliittista ohjelmaa ja ideologiaa vastaan”, ohjelmassa sanotaan.

Puolueen tavoitteena on myös kansalaisten turvallisuuden lisääminen koventamalla muun muassa väkivalta- ja seksuaalirikoksista annettavia tuomioita.
Viite