Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kartta.
Varikolta lahdelle. Ilmalan varikkoalueelta valuvat vedet kulkevat viemäriä pitkin Kumpulanpuroon ja siitä Vanhan-kaupunginlahteen.

Varikolta lahdelle. Ilmalan varikkoalueelta valuvat vedet kulkevat viemäriä pitkin Kumpulanpuroon ja siitä Vanhan-kaupunginlahteen.

VR otti kalliisti kunnostetun puron viemärikseen Helsingissä

23.3.2012 10.41

Sammeli Heikkinen

Helsingin Ilmalan ratapihan hulevedet eli sade- ja sulamisvedet on laskettu viime vuoden lopulta Kumpulan siirtolapuutarhan ja Arabianrannan asuinalueen läpi Vanhankaupunginlahteen virtaavaan Kumpulanpuroon.

Ilmalan sadevedet virtasivat tätä ennen kymmenen vuoden ajan Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon, sillä puron tilaa haluttiin parantaa. Kymmenen vuoden aikana puroa on kunnostettu melkoisella rahasummalla ja vaivalla.

Nyt hulevedet kuitenkin siis virtaavat taas puroon. Eivätkä vain sateista tulevat vedet vaan myös varikon alla olevalta vanhalta kaatopaikka-alueelta varikon salaojiin nousevat vedet.

Yksi vahinko onkin jo sattunut.

Uudenvuoden tienoilla ratapihalla sattui vuoto tankkauksen yhteydessä ja polttoainetta pääsi muutama kymmenen litraa hulevesien kokoojakaivoon ja osittain myös puroon. Suurimmaksi osaksi päästö saatiin kiinni puomeilla jo aivan puron yläjuoksulla.

Kaupunkipuroista muutama vuosi sitten tehtyyn tutkimukseen osallistunut yliopistonlehtori Olli Ruthin mielestä ratapiha-alueen tuntumaan pitäisi vuotojen välttämiseksi rakentaa viivytysallas – siis vaikkapa pieni lampi – josta vedet taas voitaisiin laskea sadevesiviemäreiden kautta Kumpulanpuroon.

Aloite hulevesien laskemisesta puroon tuli VR:ltä ja Liikennevirastolta, sillä ne joutuivat maksamaan jäteveden käsittelystä yli euron kuutiolta. Kyseessä olivat isot rahat, sillä vuosien 2008 ja 2009 aikana jäteviemäriin laskettiin VR:n mukaan noin 840 000 kuutiota hule- ja salaojavesiä.

Vesa Suominen Uudenmaan ely-keskuksesta kertoo, että varikon vesistä osa kuuluu ympäristöluvan alle ja osa ei. Tavallisen sadeveden käsittely ei ole luvanvaraista, mutta uudisrakennusten salaojavesien johtaminen on. Tämä johtuu siitä, että ratapiha-alueen alla on vanha kaatopaikka, jonka vesiä voi päästä salaojiin.

VR ja Liikennevirasto hakivat ja saivat viime vuoden toukokuussa aluehallintovirastolta muutoksen salaojiin kertyvien kaatopaikkavesien käsittelyyn.

Aiemmin kaatopaikkavedet piti johtaa jätevedenpuhdistamolle. Nyt ne saa laskea sadevesiviemäriin, eli Kumpulanpuroon.

Geotieteiden ja maantieteen laitoksella työskentelevä ja kaupungin vesivirtojen tutkimukseen erikoistunut Olli Ruth pitää järjestelyä riskialttiina.

”Kyllä tämä takaperoiselta tuntuu. Kaupunki on satsannut puroon tosi paljon rahaa viime vuosina. Esimerkiksi koko puron maaperä on uusittu.”

Puro on myös maisemoitu siltä osin kuin se maan päällä kulkee. Mäkelänrinteen uimahallin takana olevassa puistikossa virtaavaan osuuteen on esimerkiksi tehty kaksi tekoallasta sorsille.

Arabianrannan asuinalueen halki kulkevalle alajuoksulle taas on tehty uusi, mutkitteleva uoma, jossa on myös suurehko tekoallas.

Kumpulanpuron pohjaan ehti kertyä viime vuosisadalla huomattava määrä haitallisia aineita, suurimmaksi osaksi juuri Ilmalan ratapihan kohdalla sijainneelta kaatopaikalta.

Kaatopaikkavesiä Ruth pitää edelleen varikon sadevesiä suurempana uhkana.

”Kun kaatopaikkaa käytettiin 1949–1963, ei eroteltu esimerkiksi ongelmajätteitä. Eikä varikon alla olevan kaatopaikan pinta ole missään nimessä vesitiivis.”

Aluehallintoviraston lupa edellyttää, että sadevesiviemäriin kelpaamaton vesi on edelleen laskettava jätevesiviemäriin ja edelleen puhdistamolle.

Lisäksi ensimmäisen, siis tämän vuoden aikana näytteitä veden laadusta on otettava ensin kahden viikon välein ja myöhemmin kuukauden välein.

Haitallisten aineiden pitoisuuksien mittaaminen hulevesistä on kuitenkin varsin vaikeaa.

”Huleveden laatu voi muuttua kymmenen minuutin aikana. Eli keskimääräiset pitoisuudet eivät välttämättä paljon kerro veden laadusta. Uskaltaisin sanoa, että kysymys ei ole siitä, tapahtuuko Ilmalan ratapihalla tai entisellä kaatopaikalla veden laatuun vaikuttava häiriötilanne, vaan koska se tapahtuu ja millaista haittaa se aiheuttaa Kumpulanpurolle.”
Viite