Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Ydintulos. Näin valtuutetut arvioivat kuntien tilannetta.Iiro Törmä

Ydintulos. Näin valtuutetut arvioivat kuntien tilannetta.

Kysely: Salaiset hyvä veli -verkostot vaikuttavat kunnissa

19.10.2012 4.50

Sammeli Heikkinen

Suuri osa valtuutetuista arvioi, että kuntien asioista päättää pieni suljettu verkosto.

Vihreän Langan tutkimukseen vastanneista 1141 valtuutetusta 36 prosenttia sanoo kuntansa päätöksentekoon vaikuttavan epäterveen ja salaisen hyvä veli -verkoston. Jos kysely painotetaan vastaamaan todellisia poliittisia voimasuhteita, hyvä veli -verkoston vaikutukseen uskovien osuudeksi tulee 31 prosenttia.

Kyselyyn vastanneet valtuutetut olivat eri puolilta Suomea ja kaikista puolueista. Vastaajat jakautuivat puolueittain suhteellisen tasaisesti.

Käsitys salaisista ja epäterveistä verkostoista näyttää läpäisevän koko puoluekentän. Ainoana poikkeuksena on rkp, jonka kohdalta tuloksiin on voinut vaikuttaa se, ettei kyselyä ollut saatavilla ruotsiksi. Tätä monet ruotsinkieliset valtuutetut kritisoivat.

Keskustan ja kokoomuksen valtuutetuista hyvä veli -verkostojen arvioi vaikuttavan päätöksentekoon joka viides, demareista useampi kuin joka kolmas.

Perussuomalaisista vastaajista peräti yli 70 prosenttia vastasi tähän kysymykseen kyllä, sitoutumattomista noin 60 prosenttia ja vihreistä melkein yhtä paljon. Vasemmistoliittolaisista vastaajista hyvä veli -verkostoon uskoo puolet ja kristillisdemokraateista liki 40 prosenttia.

Kun kysyttiin, mitkä puolueet antavat epäterveiden verkostojen vaikuttaa toimintaansa, kokoomus nimettiin kaikkein useimmin, keskusta toiseksi useiten. Demarit seurasivat melko lähellä näitä.

Toisin sanoen epäterveestä verkostoitumisesta epäiltiin kunnissa valtaa käyttelevien puolueiden jäseniä.

Kun tarkastelee kun tarkastelee hyvä veli -verkostoihin uskovien vastauksia puoluekannan mukaan, selviää, että myös oman puolueen edustajien katsotaan käyttävän epäterveitä verkostoja hyväkseen.

Keskustalaisvastaajista viidennes nimeää oman puolueensa yhdeksi epäterveiden verkostojen pauloihin joutuneista. Kokoomuslaisista näin tekee noin joka kuudes, mutta demareista vain hieman yli kahdeskymmenes. Pienemmissä puolueissa oman puolueen nimeää vain harva.

Hyvä veli -verkostoihin uskovista kolme neljäsosaa arvioi, että salaiseen päätöksentekoklikkiin kuuluu sekä luottamushenkilöitä että virkamiehiä.

Valtuutetut pitävät hyvä veli -verkoston hyödynsaajina ennen kaikkea suuria paikallisia kaupallisia toimijoita, kuten kauppaketjuja, rakennuttajia ja teollisuutta. Verkostoissa mukana olevien luottamushenkilöiden ja virkamiesten tärkeimmäksi palkkioksi katsotaan se, että he pääsevät näin mukaan muilta suljettuun päätöksentekoon.

Vihreän Langan tutkimus tehtiin verkkokyselypalvelussa 5.-10. lokakuuta. Kutsu tutkimukseen lähetettiin noin 7600 kunnanvaltuutetulle, joista 1141 vastasi kyselyyn. Tutkimuksen teosta enemmän täällä.

kunnat  korruptio 
Lisää aiheesta:Viite