Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Jari Kostet

Jari Kostet
Autiota. Helsingin Vanhankaupunginlahden pohja on lähes kuollut, ja sen linnusto on taantunut rajusti viime vuosisadan aikana. Jari Kostet

Autiota. Helsingin Vanhankaupunginlahden pohja on lähes kuollut, ja sen linnusto on taantunut rajusti viime vuosisadan aikana.

Rehevöityminen koettelee Suomen linnustoa

4.8.2011 12.46

Saija Räsänen

Suomen tärkeimpien lintualueiden linnustollinen arvo on vähentynyt alle puoleen sitten 1960-luvun, kertoo Birdlife Suomen yhteenveto, jonka järjestö teki kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden perusteella.

Onnettomin tilanne on Birdlifen mukaan matalavetisillä kosteikoilla, joilla vesistöt ovat rehevöityneet. Seurauksena on ollut ravintoketjujen muuttuminen ja vesistöjen umpeen kasvaminen. Esimerkiksi usean järven ja lahden pohja on kuollut, eivätkä ne enää tarjoa linnuille ravintoa.

Tärkeät lintualueet heijastelevat tilannetta koko maassa, koska uhanalaisten lintujen joukossa korostuvat erityisesti kosteikkolinnut, kuten sorsat ja kahlaajat.

Kaikkea ei kuitenkaan ole vielä menetetty, sillä tärkeiden lintualueiden seurantakoordinaattorin Margus Ellermaan mukaan kosteikkolintujen uhanalaistuminen on pysäytettävissä.

"Hyvin toteutetut kosteikkojen peruskunnostukset nostavat niiden linnustoarvoa merkittävästi. Tarpeeseen nähden Suomessa on kuitenkin kunnostettu aivan liian vähän suojelualueita, jotta tällä olisi koko maan valtakunnallista vaikutusta", Ellermaa sanoo.

linnut  vesilinnut 
Viite