Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Markku Aikioniemi / Syke

Mustaviklo.
Vaarassa. Pohjoisen soilla pesivän mustaviklon ennustetaan taantuvan ilmastonmuutoksen seurauksena.Markku Aikioniemi / Syke

Vaarassa. Pohjoisen soilla pesivän mustaviklon ennustetaan taantuvan ilmastonmuutoksen seurauksena.

Suojelualueet voivat pelastaa Suomen linnut ilmastonmuutokselta

4.1.2013 13.03

Lasse Leipola

Ilmastonmuutos tulee supistamaan Suomessa esiintyvien lintujen esiintymisalueita, arvioi Suomen ympäristökeskus Syke. Sen mukaan suojelualueet hidastavat merkittävästi lintulajiston taantumista.

Ilmaston lämpenemisestä hyötyvät kosteikkolinnut, jotka leviävät yhä pohjoisemmaksi.

Sen sijaan metsä-, suo- ja tunturilintulajien esiintymistodennäköisyys tulee pienenemään tulevina vuosikymmeninä.

Suojelualueet hidastavat kehitystä, ja Syke varoittaakin, että Etelä- ja Keski-Suomen metsien suojelutilanne on toistaiseksi tässä mielessä riittämätön.

Ilmastonmuutoksen uskotaan tuovan Suomeen myös uusia lintulajeja kuten tammitikka ja viitatiainen.
Viite