Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

26.2.2014

Autovalmistajien on vuodesta 2020 lähtien huolehdittava, etteivät myytävien autojen keskimääräiset kilometripäästöt ylitä 95 grammaa. Tosin ensimmäisenä vuonna raja koskee vain vähäpäästöisintä 95 prosenttia uusista autoista.

25.2.2014

<p>Yhdysvaltain korkein oikeus ryhtyi maanantaina käsittelemään ympäristövirasto EPA:n oikeutta rajoittaa päästöjä, johon presidentti Barack Obaman ilmastopolitiikka perustuu.</p>

13.2.2014

<p>Lähetekeskusteluun edennyt ympäristönsuojelulaki rajaa turvetuotannon jo ojitetuille soille ja jättää luonnontilaiset suot rauhaan. Laki myös velvoittaa teollisuuden käyttämään päästöjen minimoinnissa parasta mahdollista teknologiaa.</p>

6.2.2014

<p>Parlamentti hyväksyi keskiviikkona komission esitystä tiukemman kannan vuoden 2030 ilmastotavoitteisiin. Molemmissa esityksissä tavoitellaan 40 prosentin päästövähennyksiä, mutta parlamentti haluaa myös jäsenmaita sitovat tavoitteet uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuuden parantamiselle.</p>

5.2.2014

<p>Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina päätöslauselman Euroopan terästeollisuuden elvyttämiseksi. Esitystä vastustivat lähinnä vihreiden sekä vasemmiston edustajat ja se hyväksyttiin äänin 557–95.</p>

4.2.2014

<p>Alueiden komitea otti komissiota ja parlamenttia tiukemman linjan hiilidioksipäästöjen hillitsemiseen. ”Raporttini hyväksyminen sekä oikeiston että vasemmiston äänillä oli työvoitto”, sanoo vihreiden Sirpa Hertell.</p>

29.1.2014

<p>Rakennuksen elinkaaren mittainen energiankulutus on perinteisessä puutalossa hieman hirsitaloa pienempi, mutta kun huomioidaan hiilinielu sekä ylijäävän puun käyttäminen biopolttoaineena, nousee hirsi paremmaksi vaihtoehdoksi.</p>

22.1.2014

<p>Euroopan komissio julkisti keskiviikkona suunnitelmansa vuoden 2030 ilmastotavoitteista. Tarkoituksena on painottaa entistä enemmän päästövähennyksiä ja jättää esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen jäsenmaiden omalle vastuulle.</p>

10.1.2014

<p>Europarlamentin äärilaitoja edustavat valiokunnat päätyivät kannattamaan vihreidenkin toivomaa kolmoistavoitetta, mutta huomattavasti toivottua vaatimattomammilla prosenteilla.</p>

11.12.2013

<p>Kanadalaistutkijat ovat löytäneet uuden, huomattavasti aiemmin tunnettuja kasvihuonekaasuja voimakkaammin ilmastoa lämmittävän kaasun. PFTBA:ta ei esiinny luonnossa, vaan sitä tuotetaan keinotekoisesti muun muassa elektroniikkateollisuuden tarpeisiin.</p>

Sivut