Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tietosuoja Vihreä Lanka Oy:ssä

Henkilötietoja käsitellään Vihreä Lanka Oy:ssä Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) edellyttämin tavoin. Siihen liittyviä menettelyjä ja periaatteita ovat mm. tietojen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen.

Vihreä Lanka Oy kunnioittaa rekisteröityjen henkilöiden oikeuksia ja käsittelemme henkilötietoja vain laillisin perustein ja vain välttämättömässä laajuudessa, jotta voimme vastata niiden tuotteiden/palvelujen toteutuksesta, joita olemme luvanneet tuottaa julkaisujemme tilaajille, muille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Henkilötietojen käsittely Vihreä Lanka Oy:ssä on läpinäkyvää siten, että rekisteröidyt eli esimerkiksi julkaisujemme tilaajat saavat halutessaan tietoa heitä koskevan tiedon käsittelystä yhtiössämme. Olemme myös valmistautuneet osoittamaan, mihin päätöksiin, sopimuksiin, valintoihin ja toteutustapoihin henkilötietojen käsittely yhtiössämme perustuu ja miksi.

Valitsemme luotttamuksellisten henkilötietojen käsittelyn suojaustarpeet ja -menetelmät sillä perusteella, miten arvoimme tietosuojaan liittyviä riskejä sekä palvelujemme ja tuotteidemme luvatun mukaisen toteutuksen että rekisteröityjen henkilöiden ja heistä tallennettujen tietojen  suojaamisen kannalta.

Niiltä osin kuin hankimme alihankkijoilta palveluja esimerkiksi tilaajarekisterin ylläpidon ja postituksen osalta,olemme laatineet näitä kokevat erilliset sopimukset, joissa alihankkijamme sitoutuvat noudattamaan samoja tietosuojakäytäntöjä kuin Vihreä Lanka Oy muutenkin noudattaa.

Tämän valvonta on Vihreä Lanka Oy:n vastuulla.
Tarkistamme kaikki henkilötietojen väärinkäyttöön tai sen uhkaan liittyvät epäilykset ja tutkimme ne viipymättä, raportoimme niistä ja tiedotamme niistä sen mukaisesti, kuinka vakavista tapauksista on kyse.

Vihreä Lanka Oy pyrkii noudattamaan henkilötietoja käsittelyssä seuraavia tietosuojan periaatteita:

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys: Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Käyttötarkoitussidonnaisuus: Keräämme henkilötietoja vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, emmekä käsittele niitä myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Tietojen minimointi: Keräämme vain asianmukaisia, olennaisia ja käyttötarkoituksen mukaisesti rajoitettuja henkilötietoja, sen mukaisesti mikä on tarpeellista  niidin käyttötarkoitusten kannalta, joita varten tietoja käsitellään.

Täsmällisyys: Keräämme ja käsittelemme vain paikkansapitäviä, virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä henkilötietoja.

Säilytyksen rajoittaminen: Henkilötietoja säilytetään ainoastaan käyttötarkoituksen mukaisesti tarpeellisen ajan.
Aitous, eheys ja luottamuksellisuus: Käsittelemme henkilötietoja siten, että voimme varmistaa niiden asianmukaisen turvallisuuden - suojaten niitä luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

***

Vihreä Lanka Oy:n tilaajahallintaan käyttämien rekistereiden eli painettuna ja digitalisena versiona julkaistavan Vihreä Lanka -lehden rekisteriseloste sekä sen uutiskirjeen rekisteriseloste on julkaistu ohessa: tietosuojaseloste.

Sivut: 

Viite