Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Kivenä koskessa

4.7.2016

Mika Flöjt

Käyttäjän Mika Flöjt kuva
Mika Flöjt on Koillismaan vihreiden puheenjohtaja ja varakansanedustaja. Hän on myös Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliikkeen vetäjä ja Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan toinen kirjoittaja.

Vaasan hallinto-oikeus muutti huhtikuun lopussa Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvat määräaikaiseksi ja päättymään vuoden 2018 lopussa. Alkuperäisiä ympäristölupia ei voitu jatkaa, sillä ne perustuivat epäasiallisiin selvityksiin kaivoksen ympäristövaikutuksista.

Yhtiön, Kainuun ely-keskuksen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston arviot Talvivaaran kaivoksen toiminnoista kumoutuivat. Useat paikalliset olivat jo vuosikausia moittineet tehtyjä ympäristövaikutusarviointeja katteettomiksi. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä purkuputken jätevesistä puhuttiin ”puhdistettuina jätevesinä”. Hallinto-oikeus käytti päätöksessään systemaattisesti termiä jätevedet.


Terrafamella on kaksi vaihtoehtoa: kaivoksen hallittu alasajo tai mustaliuskeen rikastuskokeilun epätoivoinen jatkaminen. Valitusta vaihtoehdosta on jätettävä uusi ympäristölupahakemus kesään 2017 mennessä. Ennen sitä on kyseisestä vaihtoehdosta tehtävä ympäristövaikutusten arviointi alusta alkaen.

Terrafame on jo viestittänyt tarvitsevansa rahaa yva-prosessiin ja lupahakemukseen kaivostoiminnan jatkamiseksi. Rahoituspäätös on eduskunnan käsissä. Äänet korvesta eivät ole aiemmin siellä vaikuttaneet, valitettavasti. Korvessa tiedetään, ettei lopetuskustannuksia voi väistää toiminnan tekohengityksellä.

Alkuperäisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa paikallisille luvattiin, ettei haittoja tule kaivospiirin ulkopuolelle. Rikastusprosessi-termiä ei käytetty, vaan sen sijasta harhauttavasti luvattiin käytettävän luonnonmukaista bioliuotusprosessia, joka tarvitsee toimiakseen vain vettä, ilmaa ja bakteereita. Tuossa prosessissa ei kerrottu uraania rikastettavan.

Paikalliset epäilivät noita lupauksia silloin. Luottamus uuteen yvaan on tuskin parempi. Nyt on aika kuulla ääntä korvesta, niitä jotka ovat olleet kivenä koskessa.

Viite