Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Ihmisiä pitää nostaa työelämään

18.1.2018

Touko Aalto

Käyttäjän Touko Aalto kuva
Touko Aalto on vihreiden puheenjohtaja.

Monelle työttömälle vuosi 2018 alkoi ikävissä merkeissä, kun aktiivimalli tuli voimaan.

Hallituksen läpi runnomat työttömyysturvan heikennykset saivat odotetusti kansan liikkeelle. Tämä on näkynyt runsaana kansalaispalautteena. Jokaisen viestin takana on yksilöllinen tilanne, joita hallituksen työttömien arjesta vieraantunut ajattelu ei selvästikään tunnista.

Työttömyys koskettaa tämän päivän Suomessa hyvin erilaisia ihmisiä – aina vastavalmistuneista pitkän työuran tehneisiin. Työttömyyteen liittyy suurta epävarmuutta omasta ja perheen tulevaisuudesta sekä toimeentulosta.


Pettymys hallituksen ristiriitaisia toimia kohtaan on hyvin ymmärrettävää.

Samaan aikaan, kun hallitus odottaa työttömiltä joustavaa keikkatöiden vastaanottamista ja yritystoimintaa, se vaikeuttaa tätä rajaamalla lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Vaihtoehtoisesti hallitus odottaa työttömien osallistuvan TE-toimistojen aktiivitoimiin, mutta niitä ei ole tarjolla kaikille, eikä niihin ole osoitettu riittäviä resursseja.
Hallitus näyttää uskovan, että työllistymisen haasteet katoavat kepillä.


Vihreiden vaihtoehto on toinen. Me haluamme nostaa ihmisiä työhön, avata ovia työelämään ja perua aktiivimallin. Ihmisille on annettava realistinen mahdollisuus tehdä myös lyhytaikaista keikkatyötä. Esteet sen tieltä tulee poistaa.

Tämä tarkoittaa muun muassa lasten kokopäiväisen päivähoito-oikeuden palauttamista. Nykyään keikkatyön vastaanottaminen vaikeutuu, jos puolipäiväisessä hoidossa olevan lapsen hoito ei järjesty.

Polkuja työelämään voidaan parantaa lisäämällä resursseja palkkatukeen ja aktivointitoimien järjestämiseen ympäri maan. Järkevät aktivointitoimet auttavat työelämään pääsyssä ja palkkatuella voidaan vahvistaa väyliä pysyvään työllistymiseen.

Sivutoimista yrittäjyyttä tulee myös helpottaa. Keikkatyötä tekevä saatetaan TE-toimistossa määrittää päätoimiseksi yrittäjäksi, jolloin työttömyyspäivärahan maksu lakkaa kokonaan. Kriteerit täytyy selkeyttää, jotta jokainen voi etukäteen arvioida tekemänsä työn vaikutuksen työttömyysturvaan.


Työnteon mahdollistamisen lisäksi on huolehdittava osaamisesta. Meidän on varmistettava, että jokainen nuori saa peruskoulun jälkeen koulutuksen. Nopeasti muuttuva työelämä edellyttää myös mahdollisuuksia päivittää oma koulutus ja hankkia osaaminen uudelle alalle.

Ihmisten pitää pystyä näkemään valoa työttömyyden tunnelin päässä ja ennakoimaan omaa toimeentuloaan ilman pelkoa ikävistä yllätyksistä.

Viite