Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Houkutteleva vaihtoehto

5.2.2015

Hanna Eriksson

Kirjoittaja on Vihreän Langan vs. päätoimittaja.

Ihmisiä on hankala pakottaa, heitä kannattaa kannustaa. Vanhempainvapaajärjestelmän uusimiseksi pitää keksiä jotain muuta kuin hallituksen sunnuntaina peruma kotihoidon tuen jakaminen ja päivähoito-oikeuden rajaaminen.

Jos äidit halutaan aiemmin töihin, hyvien työpaikkojen lisäämisen lisäksi päivähoitoa pitää parantaa. Päiväkodit ovat hyviä ja hoitajat kivoja, mutta ryhmissä on liian usein liikaa lapsia ja melua ja liian vähän lastentarhanopettajia, hoitajia ja heidän aikaansa. Ratkaisu on vähemmän lapsia ja enemmän hoitajia.

Jos vanhempien työpäivä kestää kahdeksan tuntia, lapsen hoitopäivä voi pääkaupunkiseudulla kestää kymmenen tuntia. Työpäivän ja työviikon lyhentäminen ja liukuva työaika pitää tehdä nykyistä helpommaksi. Hoitopaikkojen pitää olla lähellä ja helposti saatavilla. Jos päiväkoti on kaupungin toisella laidalla, vanhempi jää mieluummin kotiin kuin aloittaa kuuden vuoden roudaushärdellin.

Jos halutaan, että isot lapset ovat vähemmän päiväkodissa, kun vanhempi on vauvan kanssa kotona, kannattaa lisätä järkevää tekemistä lapsille ja aikuisille. Kunnille tulee halvemmaksi järjestää kerhoja ja riittävästi ohjaajia lapsille, tukea puistoruokailuja ja järjestöjä, jotka pitävät perhekahviloita auki kuin järjestää isosisaruksille kokopäiväinen päivähoitopaikka. Isosisarus jää varmasti helpommin kotihoitoon, jos jokaisessa kunnassa on itsestäänselvyys, että lapset pääsevät tuttuun päiväkotiin, kun vanhempi aloittaa työt.

Jos isät halutaan kotiin, kannattaa lisätä heille korvamerkityn vanhempainvapaan määrää ja pidentää ansiosidonnaista vapaata. Ruotsissa tämä on lisännyt miesten osallistumista lasten kotihoitoon.

Kun nykyinen vanhempainvapaa päättyy, lapsi on yhdeksän kuukauden ikäinen, puhe- ja kävelytaidoton tunteellinen pötkö.

Jos halutaan edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoa, kannatettavin malli on 6+6+6, jota esimerkiksi vihreät on ajanut pitkään. Molemmille vanhemmille kuuluu kuusi kuukautta vanhempainvapaata ja kolmas jakso on vanhempien kesken jaettavissa.

Mallin on nimennyt hallitusohjelmatavoitteekseen jo esimerkiksi parlamentaarinen tasa-arvoasian neuvottelukunta Tane sekä Nytkis – Naisjärjestöt yhteistyössä, johon kuuluvat eduskuntapuolueiden naisjärjestöt. Mallia ajavat työmarkkinajärjestöistä muun muassa STTK ja Akava.

Houkuttelevat vaihtoehdot usein maksavat, niin nämäkin. Tasa-arvoon tehdyt investoinnit ovat usein maksaneet itsensä nopeasti takaisin, tavalla tai toisella.

Viite