Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Mistä leikataan?

16.12.2014

Hanna Eriksson

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti viime viikolla, että julkisen sektorin menoja karsitaan ensi vaalikaudella kolmella miljardilla eurolla. EK ei halunnut nimetä, mistä leikkaukset tehdään, mutta tarjosi esimerkkilistan valtion kunnille säätämistä tehtävistä ja velvoitteista 2000-luvulla, joista esimerkiksi voisi karsia. Listan kymmenen ensimmäisen – samalla kalleimman – tehtävän joukossa on muun muassa mielenterveystyön kehittäminen, lasten esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta.

Etujärjestöt, muutkin kuin EK, ovat aloittaneet vaalityön samaan aikaan kuin puolueet. Kaikilla on oma ratkaisunsa kestävyysvajeen paikkaamiseen. Nyt on puolueiden ja kansalaisten vuoro kannustaa, kritisoida ja tuoda omat vaihtoehdot pöytään.

Jos ja kun Suomessa halutaan säästää, ei kannata leikata sieltä, missä voi estää kulujen kasvua. Ongelmien ennaltaehkäisy on monta kertaa halvempaa kuin ongelmien korjailu.

Eläketurvakeskuksen mukaan viime vuonna työkyvyttömyyseläkettä sai runsaat 180 000 ihmistä. Yleisin työkyvyttömyyden aiheuttaja oli mielenterveyshäiriö: se oli syynä kahdessa tapauksessa viidestä. Kuntien eläkevakuutuksen eli Kevan mukaan kunta-ala maksaa ainakin kaksi miljardia euroa työkyvyttömyydestä aiheutuvia menoja vuodessa. Tarkastusvaliokunnan viime vuonna julkaiseman raportin mukaan mielenterveysongelmat ovat yleisin syy myös nuorten työkyvyttömyyseläkkeisiin. Mielenterveys- ja päihdeongelmilla on selvä yhteys huonoon koulumenestykseen ja epävakaaseen työuraan.

Mielenterveys- ja päihdetyöllä ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Lasten esiopetukseen panostaminen ja aamu- ja iltapäivätoiminta kehittävät lasten oppimiskykyä, ehkäisevät lasten syrjäytymistä ja helpottavat vanhempien, erityisesti äitien, työssäkäyntiä.

Keväällä puolueet päsevät vastaamaan, onko järkevää investoida 238 miljoonaa euroa vuodessa mielenterveystyön kehittämiseen vai esimerkiksi suunnilleen saman suuruinen summa Lapin erämaassa kulkevaan korpirataan, joka tulee vain Soklin kaivoksen käyttöön.

Samoin pitää vastata siihen, kannattaako säästää siitä 300 miljoonasta, joka menee lasten esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan vai pitäisikö kuitenkin leikata vaikka ympäristölle haitallisista, kuten vihreät ovat yhtenä mahdollisuutena ehdottaneet.

Uuden vuoden kunniaksi lupaan käydä kyselemässä tätä keväällä puolueiden vaaliteltoilla. Joulutoivomuksena esitän, että muut tekevät samoin.

kestävyysvaje  mielenterveyspalvelut  esiopetus 

Viite