Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Feministien ja meninistien välisestä ystävyydestä

13.4.2015

Emmi Skytén

Käyttäjän Emmi Skytén kuva

Feministiset vaalit -teema on saanut aikaan vastareaktion: Nyt- liitteen haastattelema "uuden polven miesasiamies" Milko Aikio haluaa tuoda Suomeen meninismi-liikkeen.

Meninistit uskovat, että yhteiskunta on naisten vallassa, ja että naiset käyttävät asemaansa hyväkseen miesten kustannuksella. Miehet voivat parantaa asemaansa, jos he viettävät enemmän aikaa vain miesten seurassa ja esimerkiksi luopuvat naispuolisista kavereista tai lopettavat seurustelemisen.

Minulla on viesti meninisteille: make love, not war!

Milko Aikion mielestä suomalainen yhteiskunta alkaa syrjiä miehiä jo koulussa, koska suurin osa opettajista on naisia, eivätkä he osaa ottaa huomioon sukupuolten välisiä eroja. Hänen mielestään nimittäin vallalla oleva sukupuolineutraali ajattelu on haitallista, koska ihmisillä on tarve toteuttaa biologisen sukupuolen mukaista rooliaan.

Hienoa Milko, että nostat esiin miesten tasa-arvo-ongelmia. Tällä hetkellä valtaosa syrjäytyneistä on miehiä ja miehet myös kuolevat keskimääräistä nuorempina. Näihin asioihin pitää puuttua nostamalla enemmän miesnäkökulmaa tasa-arvokeskusteluun.

Mutta eiväthän nämä asiat ole ristiriidassa feminismin kanssa. Juuri ne samat yhteiskunnan seksistiset rakenteet, jotka syrjivät naisia, syrjivät myös miehiä. Sosiaali- ja terveysministeriön miestyöryhmän puheenjohtaja Kari Välimäen mukaan syrjäytymiseen liittyvät vahvasti asenteet, joiden takia pojilta ei vaadita samanlaista tehtävistään huolehtimista ja muiden huomioon ottamista kuin tytöiltä. Pojille sallittujen vapauksien hintana ovat heikommat sosiaaliset taidot, jotka lisäävät ulkopuolisuutta ja heikentävät oppimistuloksia.

Nimenomaan sukupuolirooleja korostava ”pojat ovat poikia”- ajattelu, joka muovaa tytöistä niin kilttejä ja vaatimattomia, etteivät he aikuisena hakeudu johtotehtäviin tai kehtaa pyytää palkankorotuksia, on myös miesten syrjäytymisongelmien taustalla.

Jotta voisimme vaikuttaa tällaisiin asenteisiin, meidän ei kannata poteroitua omiin miesten ja naisten leireihin, vaan ajaa yhdessä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kaikille. Siksi mielestäni niin miesten salaseurat ja herrakerhot kuin vain naisia jäsenikseen hyväksyvät feministijärjestöt ovat ongelmallisia.

Hei Milko ja muut uuden polven miesasiamiehet: ollaan kavereita. Meillähän on samanlaisia tavoitteita!

feminismi  tasa-arvo  miesten tasa-arvo 

Viite