Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Talvivaara ei suolannut järviä vahingossa

8.9.2017

Sammeli Heikkinen

Käyttäjän Sammeli Heikkinen kuva

Talvivaaran lähijärvet ovat suolautuneet pilalle, kertoi Helsingin yliopisto keskiviikkona. Se, että järvien tila on heikko, ei ole uutinen. Se on tiedetty jo pitkään.

Yliopiston tutkimuksessa kenties kiinnostavinta oli, että se painotti nimenomaan suolautumisen aiheuttamaa vahinkoa. Siis kaivoksen sulfaattipäästöistä seurannutta kerrostumista ja pohjien kuolemaa.

Roimasti sulfaattia sisältävän veden laskeminen lähivesiin ei ole ollut Talvivaaran kaivoksella poikkeus, vaan osa kaivoksen toimintaa.


Kun Talvivaaran
kaivosta alunperin luvitettiin 2000-luvun lopulla, sulfaatti jäi vähälle huomiolle. Pääsyy oli se, että Talvivaara lupasi ympäristölupahakemuksessaan hyvin matalia sulfaattipäästöjä. Paljon painoi myös se, ettei sulfaattia hahmotettu merkittäväksi vaaratekijäksi. Luvituksessa keskityttiin raskasmetalleihin.

Sulfaattipäästöt olivat aivan muuta kuin lupahakemuksessa oli esitetty. Ne nousivat julkisuuteen 2011. Talvivaaran puolustus oli, että ympäristöluvassa mainittu sulfaatin päästöraja oli vain lupahakemukseen tehty arvio. Tuota arviota sitten ylitettiin monikymmenkertaisestikin.

Helsingin yliopiston tutkimuksen perusteella juuri sulfaatin huoleton lutraaminen on pilannut vesistöä. Siis ne kaivoksen toimintaan liittyvät päästöt, joita kaivokselta laskettiin jatkuvasti ympäristöön, täysin tietoisesti ja myöntäen.

On kiinnostavaa nähdä, huomioiko Rovaniemen hovioikeus uudet tutkimustulokset, kun Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnin toinen kierros käynnistyy siellä syksyllä.

Kajaanin käräjäoikeushan päätyi siihen, että kaivos oli aiheuttanut lähivesien pilaantumisen. Jos pilaantuminen on johtunut nimenomaan sulfaatista, sen on aiheuttanut ensisijassa tietoinen sulfaattipitoisen jäteveden jatkuva laskeminen vesistöön, eivät niinkään kaivoksella sattuneet hallitsemattomat vuodot.


Vesien tilan heikentäminen on lailla kielletty. Tosin vesienhoitolaki antaa mahdollisuuden poiketa tästä, jos tietty hanke katsotaan riittävän merkittäväksi. Mutta se on lupaprosessiin kuuluva asia ja pohdittava ennen kuin jätevettä aletaan laskea. Talvivaaralla ei ollut vapaudu vesilaista -korttia takataskussa. Vesiä ei pitänyt pilata.

Sotkamon kaivosta pyörittää nykyään Terrafame, jonka toiminta on ollut huomattavasti Talvivaara-konsernia tasaisempaa. Silti myös Terrafame haluaa Talvivaaran kaivoksen alkuperäisiin lupauksiin verrattuna moninkertaiset sulfaattikiintiöt jätevesilleen.

Talvivaara  ympäristö 

Viite