Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Ilmastopolitiikka kuntoon nyt!

4.11.2014

Elina Hietanen

Käyttäjän Elina Hietanen kuva

Uusimman YK:n ilmastopaneeli IPCC:n raportin mukaan meidän on luovuttava fossiilisista polttoaineista vuosisadan loppuun mennessä, tai maapallon keskilämpötila ylittää vaarallisen kahden asteen rajan.

Ympäristöpolitiikasta keskusteltaessa asioiden tärkeysjärjestys menee usein ensin rahan ja viimeisenä ympäristön mukaan. Näiden asioiden tärkeysjärjestys tulee muuttaa päinvastaiseksi. Talouskysymykset tulee ehdottomasti ottaa huomioon ympäristöpolitiikassa, mutta niiden painopistettä tulee muuttaa. Meidän tulee vihdoin ymmärtää, että ilman ympäristöä meillä ei ole mitään. Mitä teemme rahalla, jos ei ole maapalloa jossa elää?

IPCC:n raportin mukaan ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisy, uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen ja energiatehokkuus tulevat sitä paitsi halvemmaksi kuin hallitsemattoman ilmastonmuutoksen seurauksista maksaminen. Ilmastonmuutoksen torjumiseen investoiminen tulee siis taloudellisesti kannattavammaksi.

On ymmärrettävää, että fossiilisista energialähteistä taloudellisesti riippuvaiset valtiot kapinoivat luopumista vastaan. Ympäristöpoliittisessa retoriikassa täytyy ottaa kovemmat keinot käyttöön, jotta kaikki ymmärtävät, että fossiilisista energiamuodoista kynsin hampain kiinni pitäminen on pidemmällä tähtäimellä kestämätöntä ja taloudellisesti kannattamattomampaa kuin uusiutuviin energiamuotoihin investoiminen. On aika alkaa puhua asioiden oikeilla nimillä – jos ei ole ympäristöä, ei ole mitään, ja me olemme jo nyt liian lähellä ilmastokatastrofia.

Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa 2015 on linjattava kunnianhimoisia tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – näennäisestä vaikuttamisesta on tultava loppu. Ympäristöasioissa on keskityttävä omien etujen ajamisen sijaan kansainväliseen yhteistyöhön. Suomen on pyrittävä ilmastopolitiikassa edelläkävijyyteen. Tuleva ilmastolaki on hyvä alku, mutta se ei valitettavasti yksinään riitä.

Tutkimukset ovat osoittaneet ilmastonmuutoksen vakavuuden. Ei riitä, että vain ympäristöliike pitää tätä asiaa esillä. Myös kaikki muut, kuten elinkeinoelämä, valtiot ja tavalliset ihmiset on saatava mukaan ilmastotalkoisiin. Meidän täytyy ottaa ilmastonmuutos tosissamme ja ajatella myös tulevaisuuttamme sekä tulevia sukupolvia. Käännetään siis katse tulevaisuuteen. Globaali ilmastopolitiikka on saatava kuntoon nyt.

Viite