Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Aikansa Al Gore

10.4.2013

Lasse Leipola

”Sukupolvien ajan olemme olettaneet, ettei ihmiskunnan toiminta vaikuta maapallon ja sen ilmaston tasapainoon. Mutta onko kuitenkin mahdollista, että kaikki nämä valtavat haasteet – väestönkasvu, maatalous, fossiiliset polttoaineet – tiivistettynä niin lyhyelle ajanjaksolle, ovat tahtomattamme käynnistäneet valtavan kokeen planeetallamme.”

Tällaista puhetta on alettu vasta viime vuosina kuulla valtionpäämiestason puheissa – eikä niissäkään kovin usein. Tämä sitaatti ei kuitenkaan ole viime vuosilta vaan peräti 25 vuoden takaa. Eikä puhuja ole pienen saarivaltion vasuripresidentti vaan yksi aikansa merkittävimmistä ja kovimmista oikeistopoliitikoista.

Kyseessä on nimittäin maanantaina kuolleen Margaret Thatcherin vuonna 1988 kuninkaalliselle tiedeakatemialle pitämä puhe. Vuotta myöhemmin kemistin koulutuksen saanut Thatcher varoitti YK:ssa suurista päästöistä ja hakkuiden vaikutuksesta ilmastoon.

Vapaiden markkinoiden apostolina tunnettu Thatcher on jopa sanonut, että vapaat markkinat ovat vain väline tavoitteiden saavuttamiseksi, ja että ne ovat epäonnistuneet, jos ne tuottavat enemmän haittaa saasteina kuin hyötyä hyvinvointina. Thatcher oli myös käynnistämässä Hadley Centreä, joka on yksi edelleen yksi johtavista ilmastotutkimuslaitoksista.

”Saattaa olla edullisempaa ja kustannustehokkaampaa toimia nyt heti kuin odottaa ja huomata, että on maksettava paljon enemmän myöhemmin”, Thatcher sanoi vuonna 1990 Geneven ilmastokokouksessa.

Vetäydyttyään politiikasta Thatcher alkoi kuitenkin lieventää kantaansa puhumalla ilmastotieteen epävarmuuksista ja päästövähennyksiin liittyvistä kustannuksista. Hän varoitti ilmastoaktivismin olevan tekosyy rajat ylittävään sosialismiin ja kehui George W. Bushia Kioton sopimuksen vastustamisesta.

Ilmeisesti kova konservatiivi Thatcherin sisällä vaiensi lopulta tutkijan varoitukset. On kuitenkin syytä muistaa, että Thatcherin ristiriitaisessa perinnössä oli myös vihreä sivujuonne.

Kirjoittaja on Vihreän Langan verkkotoimittaja.

Viite