Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Ihmisten kuunteleminen ja IVA

Taisteluparit.
Kilpakumppanit. Blogisarjassa seurataan samoista paikoista taistelevien ehdokkaiden vaalitaistoa.

Kilpakumppanit. Blogisarjassa seurataan samoista paikoista taistelevien ehdokkaiden vaalitaistoa.

25.3.2011

Minna Sorsa

Hyvin yksinkertainen muutos terveydenhuoltoon ja sosiaalipuolen toimintaan: ihmisiä pitää alkaa kuunnella!

Kun yhteiskunta tarjoaa apua, tulee avun vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, turvallisuuteen ja kokemukseen itsestä osana ympäristöä. Muutosta ei tapahdu ilman ihmisiä, asiakkaita itseään ja heidän kuulemistaan.

Järjestelmämme sote -kentällä ovat aina vain pirstaleisempia ja tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa.

Olli Poika-Parviainen kertoi vaikeuksista avun saannissa ja kaipasi lisää rautalankaa teknokraateille.

Jos asiakkaan onkin vaikeuksia saada konkreettisia aikoja, on seuraava porras siinä, kuinka oma viesti menee perille auttajalle. Pystytäänkö ihmisten ääntä kuulemaan oikeasti, vai hallitsevatko organisaatiokeskeiset rajoitukset sitä miten ja ketä autetaan?

Auttaa ei voi, jollei asiakkaita kuunnella. Tämä on tärkeintä muutosten saavuttamiseksi, eikä se maksa mitään! Järjestelmässä ei kannata toimia tai tehdä sellaista, missä toiminta valuu kuin vesi hanhen selästä. Toiminnan tulee lähteä asiakkaasta. Toiseksi tarvitaan välineitä, joilla järjestelmä muuttuu.

Ihmiset eivät ole numeroita, mutta eri järjestelmissä mitataan toiminnan tehokkuutta yksinkertaistetuilla numeroilla ja suoritteilla.

Tarvitaankin uudenlaista tietoa siitä, kuinka saatu apu vaikutti ihmisen arkeen, mielenterveyteen tai hyvinvointiin. Tässä rautalankaa:

Jatkossa välineeksi tarvitaan niin kutsuttu Ihmisiin kohdistuvien Vaikutusten Arviointi (IVA). Uudella lähestymistavalla voidaan tarkastella poliittisten päätösten, hankkeiden tai ohjelmien hyviä ja huonoja puolia terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Vaikutukset kohdentuvat eri tavoin eri ihmisryhmiin ja eri elämäntilanteissa oleviin ihmisiin.

Vaikutuksia voi tarkastella eri väestöryhmien kautta, eri alueiden, erilaisin terveyden ja hyvinvoinnin taustamittarein sekä tavoitteiden toteutumisen kautta.

Välineeksi voidaan ottaa elämänlaatumittarit.

Eräs näkökulma on lisäksi ajallinen: kuinka kauaskantoinen vaikutus tehdyllä päätöksellä on ihmisten hyvinvointiin ja mitä riskejä se sisältää?

Siis lisää kuuntelemista ja IVA käyttöön päätöksissä! 

Kirjoittaja on vihreiden eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalla.

Viite