Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Tasa-arvo ei ole valmis!

Vähän Vinossa -logo.
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden järjestö bloggaa Vihreän Langan sivuilla joka toinen viikko.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden järjestö bloggaa Vihreän Langan sivuilla joka toinen viikko.

5.3.2014

Maria Ohisalo

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään lauantaina.

Seuraavana 35 esimerkkiä, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole valmis Suomessakaan.

Naisten ja miesten välillä on tasa-arvoeroja, mutta sen lisäksi kaksinapainen sukupuolijärjestelmä sulkee ulkopuolelleen kaikki ne, jotka eivät tunne sopivansa naisen tai miehen määritelmään.

 1. Naisen euro on 82 senttiä.

 2. Asevelvollisuuteen perustuva armeija koskee vain miehiä.

 3. Suomen valtio ei tunnusta sukupuolena kuin naisen tai miehen (esimerkiksi sosiaaliturvatunnus on sukupuoleen sidottu).

 4. Naiset ovat lähisuhdeväkivallassa useammin uhreina.

 5. Miehiltä odotetaan fyysistä ja väkivallan käyttöön liittyvää vahvuutta.

 6. Naiset ovat aliedustettuina yritysten hallituksissa tai johdossa.

 7. Naiset ovat aliedustettuina eduskunnassa ja EU-päätöksenteossa.

 8. Huoltajuuskiistoissa isät ovat yhä altavastaajia.

 9. Naispoliitikkojen ulkonäöstä uutisoidaan, miespoliitikkojen ei.

 10. Nuorilla miehillä on suurempi syrjäytymisen riski peruskoulun päättyessä.

 11. Naiset kuvataan miehiä useammin mediassa ja mainonnassa seksiobjekteina.

 12. Miesten urheilu on urheilua, naisten urheilu on naisurheilua.

 13. Koska on vain mies- ja naisurheilua, on transihmisten vaikea päästä kilpailemaan tai ylipäätään harrastamaan urheilua.

 14. Sukupuolet ovat ali- ja yliedustettuina tietyissä ammateissa ja aloilla.

 15. Seksuaalinen väkivalta kohdistuu useammin naisiin.

 16. Miesten virat ovat virkoja, naisten virat ovat naisvirkoja (mm. naispapit, naispoliisit).

 17. Tyttöjä ohjataan hoivaajan rooliin, poikien annetaan riehua.

 18. Miehille sattuu enemmän tapaturmia ja tapaturmaisia kuolemia.

 19. Hyvää tarkoittavat äitiyslomat ja kotihoidontuet ovat työttömyysloukkuja.

 20. Naiset ovat yleisemmin osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa.

 21. Opetusryhmät, esimerkiksi liikunnassa on usein jaoteltu vain tyttöjen ja poikien ryhmiin.

 22. Korkeissa tehtävissä naisilta odotetaan nuhteettomuutta tai eroamista useammin kuin miehiltä.

 23. Miesten vanhempainvapaa on viikkoja, naisten kuukausia ja vuosia.

 24. Palomies, rakennusmies, luottamusmies… miksei pelastaja, rakentaja, luottamushenkilö?

 25. Miehet ovat selvästi yliedustettuja asunnottomissa sekä päihde- ja moniongelmaisten joukossa.

 26. “Nainen ratissa” on yksi esimerkki sukupuolen mukaan tehtävistä arvioinneista ihmisen pätevyydestä.

 27. Kun mies on määrätietoinen, hän etenee urallaan, naisella sama toimintatapa katsotaan röyhkeydeksi.

 28. Translaki vaatii tällä hetkellä sukupuoltaan korjaavalta sterilisaatiota.

 29. Huorastigmalla rajoitetaan naisten seksuaalista vapautta.

 30. Itsemurhan tehneistä 80 % on miehiä.

 31. Naiselta odotetaan perheestä ja kodista huolehtimista uran ohella.

 32. Hyvä veli -verkostot ylläpitävät sukupuolten välistä epätasa-arvoa työmarkkinoilla.

 33. Intersukupuoliset lapset leikataan edelleen syntymänsä jälkeen jompaan kumpaan sukupuoleen.

 34. Koulu kannustaa ‘kilttien tyttöjen' käytösmalliin ja tyttöjen koulumenestys on poikia vahvempaa.

 35. Miesten elinajanodote on lyhyempi myös yhteiskunnallisista syistä johtuen.

Listaa saa mielellään jatkaa ja valitettavasti epäkohtia on paljon enemmän. Tasa-arvon edistäminen ei ole nollasummapeliä, vaan kaikkien sukupuolten aseman parantaminen hyödyttää laajalti koko yhteiskuntaa.

Kirjoittaja on kansainvälisenä naistenpäivänä syntynyt, Vihreitä nuoria ja opiskelijoita puheenjohtava eurovaaliehdokas.

Viite