Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Työolot huonontuvat

Mikael Ahlfors

Vikatikki-blogi.
Mikael Ahlfors

11.5.2011

Outi Moilala

Vaatetusteollisuuden työolot ovat monien lähteiden perusteella huonontuneet viime vuosina. Tämä siitäkin huolimatta, että yhteiskuntavastuubisnes on kasvanut räjähdysmäisesti ja tehtailla ravaa useita eri tarkastajia katsomassa miten eri vastuuohjeistoja noudatetaan.

Teksiili- vaatetus- ja nahkateollisuuden kansainvälisen ammattiliiton ITGWLF:n pääsihteerin Neil Kearneyn mukaan reaalipalkat ovat laskeneet neljänneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana samalla kun työpäivät ovat pidentyneet neljänneksen.

Hälyttävää.

Kearney ei maininnut, mihin hän tietonsa perusti. Samalla on nimittäin saattanut tapahtua työpaikkojen siirtymistä halvempiin maihin. Esimerkiksi Suomessa oli suhteellisen myöhään paljon vaatetusteollisuutta ja ompelijoiden työpaikat siirtyivät muualle vasta 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Kearnyn mainitsemat kymmenen vuotta ovat kuitenkin tämän jälkeen, vuosina 1999–2009 ja hän puhui joka tapauksessa globaalissa mittakaavassa.

Väite saa vahvistusta muualta. Yhdysvaltaisten yliopistojen vastuualoitteen, Workers Rights Consortioumin käyttämät maahantuontitilastot kertovat, että monista kehitysmaista Yhdysvaltoihin tuotujen vaatteiden kappalehinta on laskenut vuosina 1994–2004 useilla kymmenillä prosenteilla, kun inflaatio otetaan huomioon.

Asia vaati lisää tutkimista.

Kaivoin Eurostatin maahantuontitilastot vuosilta 1995–2010, joiden mukaan EU-maihin tuotujen vaatteiden hinnat ovat heitelleet paljon. Heittelyt ovat olleet useiden kymmenien prosenttien luokkaa, joten kokonaiskuvaa on vaikea saada.

Itä-eurooppalaisista vaatteista maksetut hinnat ovat nousseet voimakkaasti muutama vuosi sitten ja sen jälkeen laskeneet tasaisesti ja roimasti. Käy järkeen. Kaupan rajoituksia on poistettu ja Eurooppa kilpailee nykyisin muun maailman kanssa.

Vaatteemme on tehty yleisimmin Aasiassa. Vuosina 2000–2008 aasialaisten vaatteiden hinnat ovat laskeneet melko tasaisesti inflaatio huomioitaessa lähes puoleen entisestä. Sen jälkeen Kiina lähtee roimaan nousuun, muu Aasia jää pohjalle. Etelä- ja Kaakkois-Aasian vaatteiden hinnat eivät ole nousseet inflaation mukana. Hyvin huolestuttavaa. Varsinkin, kun ruuan hinta on noussut kehitysmaissa paljon.

Clean Clothes -kampanjan julkaisusta saa lukea, että vastuutarkastukset ovat onnistuneet vähentämään osittain lapsi- ja pakkotyön käyttöä sekä parantaneet jonkin verran työturvallisuutta.

Tarkastukset eivät ole kuitenkaan parantaneet palkkoja tai lyhentäneet työaikoja eivätkä vähentäneet kaltoin kohtelua tai syrjintää. Ammattiyhdistysoikeuksia tai työsuhdeasioita ei ole myöskään kunnioitettu yhtään enempää kuin ennenkään.

Sosiaalinen vastuu onkin viime kädessä luottamusmiehen pään sisässä. Edustaako hän todella työntekijöitä vai onko hän tehtaan johdon taivuteltavissa? Onko työpaikkakomitea itsenäinen vai onko se johdon puolella?

Koska ihmiset ovat monimutkaisia, sosiaalista vastuuta on vaikea kuvata prosessitermein. Ympäristövastuu on muovautunut prosesseiksi paljon helpommin.

Kirjoittaja on yritysten yhteiskuntavastuun parissa työskentelevä tutkija. Teksti edustaa kirjoittajan henkilökohtaista näkemystä.

Viite