Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Valitse lääkärisi itse

26.6.2012

Juha Kostiainen

Tampereen terveysasemat ovat saaneet ikävän tartunnan. Oireet ovat samat kuin lukuisilla pikkupaikkakunnilla ympäri Suomen: terveyskeskuksiin ei saada lääkäreitä. Hervannan punatiilisellä terveysasemalla tilanne on erityisen synkkä. Asemalla on yhdeksän lääkärin virkaa, mutta vakituisia lääkäreitä vain kaksi.

Helsingissä jo lähes 60 prosentilla alle kaksikymppisistä on sairauskuluvakuutus. Julkiseen terveydenhuoltoon ei luoteta.

Suomen suurimpien kaupunkien tilanne kertoo karusti, että terveydenhuolto ajautuu kovaa vauhtia kohti amerikkalaista mallia. Siinä palvelua saavat ne, joilla on kunnollinen työterveyshuolto, vakuutus tai muuten riittävästi rahaa käyttää yksityisiä lääkäriasemia.

Loput käyttävät julkista terveydenhuoltoa, jonka palvelut heikkenevät. Eriarvoisuus lisääntyy, ja väestön ikääntymisen myötä monikanavaisen järjestelmän kustannukset kasvavat hallitsemattomasti.

Uudistusten tarve on havaittu, mutta tarjottu lääke on perinteinen: muutetaan rakenteita, synnytetään uusia kuntien yhteistyöorganisaatiota ja luotetaan suuruuden ekonomiaan.

Entä jos terveydenhuoltoa ryhdyttäisiin kehittämään ihmiskeskeisesti? Annettaisiin ihmisten valita hoitopaikkansa, palkittaisiin palvelutarjoajia terveyden edistämisestä ja otettaisiin käyttäjät mukaan kehittämään palveluita. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tarttunut suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen näistä näkökulmista.

Sitra on ehdottanut, että perusterveydenhuollossa kuntien järjestämisvastuu poistetaan ja että raha kiinnitetään kansalaiseen, joka voi vapaasti valita lääkärinsä. Omalääkäri voi olla yksityinen tai julkinen, mutta lähtökohta on, että raha ohjautuu palveluntarjoajalle kansalaisen valinnan kautta.

Rahasumma vakioidaan joko iän tai terveysriskin perusteella. Syrjäseuduilla voidaan käyttää lisäkerrointa, jolloin palveluita kannattaa tarjota sielläkin.

Malli kannustaa tuottamaan terveyttä, koska saatu korvaus ei riipu hoitokäynneistä vaan on aina sama. Tämä johtaa laatukilpailuun, ihmiset voimaantuvat, ja valtaosa kuntien talousongelmista poistuu.

Erikoissairaanhoito on pitkään ollut spesialistien aluetta. Potilaiden näkemykset eivät ole olleet mielenkiinnon kohteena.

Sitra on kehittänyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tukikudossyöpäpotilaiden hoitoa palvelumuotoilun keinoin. Kokeilun aikana on havaittu, että kun hoitoprosessia kehitetään yhdessä potilaiden kanssa, hoitoaika voidaan puolittaa. Samalla voidaan saada nykyistä parempia hoitotuloksia – ja tyytyväisempiä potilaita.

Sitran selvitykset sekä käytännön kokeiluhankkeet osoittavat, että terveydenhuollon lähivuosien valtavat haasteet ovat ratkaistavissa.

Lääke ei ole rakenteiden uusiminen vaan ihmisen nostaminen keskiöön vastuullisena toimijana, joka valinnoillaan ohjaa järjestelmää parempaan tuottavuuteen, vaikuttavuuteen, laatuun – nykyistä tasa-arvoisempaan terveydenhuoltoon.

Kirjoittaja työskentelee johtajana Sitrassa ja on Tampereen yliopiston kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen dosentti.

Kirjoitus on julkaisu alun perin Vihreä Lanka lehdessä 21. kesäkuuta.

Viite