Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Ajokortti kädessä
Saa äänestää! Ajokortti on lähtökohtaisesti riittävä todistus henkilöllisyydestä äänestyspaikalla.Iiro Törmä

Saa äänestää! Ajokortti on lähtökohtaisesti riittävä todistus henkilöllisyydestä äänestyspaikalla.

Äänestäjä tarvitsee henkilötodistuksen – entä jos sen hankkimiseen ei ole rahaa?

21.1.2019 15.20

Vesa Sisättö

Äänestäjän on todistettava henkilöytensä. Näin määrää vaalilaki. Suomessa on kuitenkin joukko ihmisiä, jolla ei ole henkilötodistusta. Tämän joukon kokoa ei tiedetä.

Äänestämiseen riittää kuitenkin vaikkapa ajokortti, vaikkei se ole enää vuodenvaihteen jälkeen kelvannut poliisille henkilötodistukseiksi.

Henkilökortin hankkiminen ei ole ilmaista, joten pahimmillaan pienituloisuus voisi hankaloittaa tai estää äänestämisen. Passin tai henkilökortin hankintaan voi kuitenkin saada toimeentulotukea.


”Ajokortti kelpaa
kuten ennenkin henkilöllisyyden tunnistamiseen. Tärkeintä on että kyse on voimassaolevasta henkilötodistuksesta, jonka kuvasta henkilö on tunnistettavissa. 1970-luvun pahvisen ajokortin kanssa en lähtisi äänestämään, koska kuva ei välttämättä enää ole tunnistettava”, kertoo vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.

Vaalilain mukaan äänioikeutetun velvollisuus on todistaa henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Laki ei siis anna tarkkaa listaa sopivista todistuksista.

Tunnistamiseen riittää myös se, että vaalivirkailija tuntee äänestäjän henkilökohtaisesti, kuten esimerkiksi maaseudulla ja pienissä taajamissa usein käykin.

”Oikeusministeriö tulee vaalien lähestyessä lähettämään omat ohjeensa vaalivirkailijoille ja tiedottamaan asiasta laajemminkin, joten itse vaalien aikaan ei pitäisi olla enää epätietoisuutta asian suhteen”, Jääskeläinen sanoo.


Helsingin Sanomien uutisen mukaan Suomessa on arviolta 1,5 miljoonaa henkilöä, jolta puuttuu henkilökortti tai passi. Luvussa tosin ovat mukana myös alaikäiset.

Trafi tiedotti vajaa vuosi sitten, että 3,7 miljoonalla suomalaisella on ajokortti. Koska ajokorttien ja varsinaisten henkilöllisyystodistusten rekisterit ovat erilliset, ei luvuista voi suoraan päätellä, kuinka monelta suomalaiselta puuttuu äänestämiseen tarvittava asiakirja.

Ongelmia puuttuvista henkilöllisyystodistuksista on etenkin vanhuksilla. Passit ja ajokortit ovat usein vanhentuneet eikä uusille todistuksille ole ollut tarvetta.

”Vaalivirkailijat harkitsevat aina tapauskohtaisesti, mikä selvitys henkilöllisyydestä on riittävä”, Jääskeläinen huomauttaa.


Henkilötodistuksen hankkiminen ei ole ilmaista. Passin viranomaismaksu on 53 euroa ja henkilökortin 58 euroa, sähköisesti haettuna molemmat saa neljä euroa halvemmalla. Lopulta äänestäminen ei kuitenkaan ole rahasta kiinni.

”Henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot huomioidaan perustoimeentulotuessa menoina, jos ne ovat asiakkaalle tai hänen perheenjäsenelleen välttämättömiä”, kertoo tiimipäällikkö Nikolai Polovtseff-Ponomareff Kelasta.

”Automaattista tämä ei kuitenkaan ole, eikä pelkkään henkilötodistukseen voida myöntää perustoimeentulotukea asiakkaan kokonaistilannetta selvittämättä. Ensin on selvitettävä muodostuuko hakijalle oikeus perustoimeentulotukeen.”


Passin tai henkilökortin
kulujen maksaminen toimeentulotuesta perustuu alunperin siihen, että toimeentulotuki maksetaan pääsääntöisesti pankkitilille. Pankissa asioiminen itsessään vaatii henkilöllisyyden todistamista.

”Viranomaiskulujen lisäksi toimeentulotuesta voidaan korvata kohtuulliset passikuvakulut. Kuluja varten annetaan yleensä maksusitoumus, tai sitten ne voidaan kuitteja vastaan huomioida menoina perustoimeentulotukea laskettaessa”, Polovtseff-Ponomareff sanoo.

Eduskuntavaaleihin on aikaa vielä lähes kolme kuukautta. Kelassa perustoimeentulotukihakemusten käsittelyaika on seitsemän arkipäivää, joten vielä ennen vaaleja ehtii hankkia passin.

Jos toimeentulotuen hakeminen ei tuota tulosta, tarjolla on vielä yksi keino. Poliisi voi myöntää äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Tällaisia kortteja myönnetään kuukausittain noin 400 kappaletta.

Viime eduskuntavaalien aikaan huhtikuussa 2015 määrä nousi 800 kappaleeseen, mikä antaa kuvan kuinka paljon keinoa käytetään.

Haastateltujen lisäksi tietoja juttua varten antoi ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallituksesta.

eduskuntavaalit  eurovaalit  äänestäminen  demokratia  poliisi 
Viite