Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Kirsi Pimiä
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä haluaa selvityksen turvapaikanhakijoiden oikeusturvan uudistuksen seurauksista.Iiro Törmä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä haluaa selvityksen turvapaikanhakijoiden oikeusturvan uudistuksen seurauksista.

”Ilmapiiri on muuttunut ihmisoikeuksien kannalta haasteellisemmaksi”

13.9.2018 15.46

Lasse Leipola

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä valvoo turvapaikanhakijoiden palautuksia.

Mikä on vakavin yhdenvertaisuuden este Suomessa?

”Tietämättömyyden ja osaamattomuuden lisäksi asenteet aiheuttavat yhä ongelmia. Suoranaisen rasismin lisäksi se näkyy esimerkiksi sellaisena ajatustapana, että vammaiset kuuluvat yhteiskunnan ulkoreunoille. Tai ajatellaan, että nuoria voi kohdella toisin kuin muita ihmisiä. Että nuoruus sallii vähän huonomman kohtelun.”

Paraneeko yhdenvertaisuus Suomessa?

”Yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut ihmisoikeuksien kannalta haasteellisemmaksi – ei vain Suomessa vaan muuallakin. Asiat menevät kuitenkin hiljalleen parempaan suuntaan. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asema lainsäädännössä on parantunut.”

Ensi keväänä on eduskuntavaalit. Kuinka suuri merkitys vaaleilla on ihmisoikeuksiin?

”Eduskunnalla ja hallituksella on vaikutusta korkeimpana päätöksentekijänä. Yhteiskunnallinen keskustelu ennen vaaleja olisi tärkeää. Toivon, ettei siinä korostu vastakkainasettelu, vaan asioista voidaan puhua avoimesti. Esimerkiksi eriarvoisuuden taustalla on usein syrjintä.”

Miten turvapaikanhakijoiden oikeusturva on kehittynyt viime vuosina?

”Hallituksen ratkaisut ovat heikentäneet oikeusturvaa. Esimerkiksi oikeutta saada avustaja kuulusteluihin tai oikeutta valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen on rajoitettu.”

Palautuslentojen valvonta kuuluu yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin. Onko turhauttavaa olla mukana lennolla, jos toisessa päässä odottaa vaarallinen maa?

”Alkuperäinen syy valvonnan mahdollistavalle EU-direktiiville olivat palautustilanteissa sattuneet kuolemantapaukset. Poliisilla on oikeus käyttää voimaa. Me valvomme, että se on aina viimeinen keino tilanteen ratkaisuun. Toimivaltamme rajoittuu siihen, että raportoimme jälkikäteen. Sitä emme tiedä, mitä näille ihmisille lopulta tapahtuu.”

Mitä palautuksia valvotaan ja mitä ei?

”Tänä vuonna olemme osallistuneet noin 40 palautukseen niistä muutamasta sadasta, mitä poliisi on tehnyt. Valinta tehdään poliisilta tulevien ilmoitusten perusteella. Yksi kriteeri on se, että arvioidaan, että voimankäytölle on riski esimerkiksi aiemman palautusyrityksen epäonnistumisen perusteella. Olemme priorisoineet myös erityisen heikossa asemassa olevia ihmisiä, kuten lasten kanssa palautettavia yksinhuoltajaäitejä.”

Voivatko kansalaiset luottaa siihen, että palautukset tehdään perustellusti, vai onko kansalaistottelemattomuudelle tarvetta?

”Kansalaistottelemattomuus kuuluu demokratiaan. Meillä jokaisella on omaan arvopohjaamme perustuva arvio siitä, luotammeko viranomaisiin. Pitää itse päättää, ottaako riskin ja kantaa vastuun. Palautustilanteet ovat erilaisia eivätkä matkustajat tiedä, kuka palautettava on, tai mihin maahan palautusta ollaan tekemässä. Esimerkiksi osa palautuksista on Euroopan sisäisiä.”

yhdenvertaisuusvaltuutettu  palautuslennot  turvapaikanhakijat  Maahanmuutto  ihmisoikeudet  eriarvoisuus  yhdenvertaisuus 
Viite