Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Istockphoto

Tuulivoimaa
Tuulivoimaa. Uusiutuvaa energiaa edistetään Yhdysvalloissa paikallisesti. Kuvassa tuulipuisto Nebraskan osavaltiossa.Istockphoto

Tuulivoimaa. Uusiutuvaa energiaa edistetään Yhdysvalloissa paikallisesti. Kuvassa tuulipuisto Nebraskan osavaltiossa.

”Paikalliset yhteisöt eivät voi enää odottaa” – ilmastotyö etenee Yhdysvalloissa presidentistä huolimatta

4.3.2019 15.57

Ilkka Kauppinen

Yhdysvalloissa ilmastopolitiikka ei etene liittovaltion tasolla, mutta asiaa on alettu edistää paikallisesti.

Ilmastoaktiivit ympäri USA:ta ovat mukana erilaisissa ilmastopoliittisissa liikkeissä kuten Earth Strike ja Sunrise Movement.

Tehtävää on paljon, sillä USA:n ilmastopäästöt kasvavat ja nykyinen liittohallinto on vähätellyt ilmastonmuutoksen tärkeyttä.

”Täkäläiset yhteisöt eivät voi laskea sen varaan, että liittovaltio ottaisi johtavan roolin ilmastotyössä”, sanoo Georgian osavaltion Athensissa asuva ilmastoaktiivi Nnenne Onyioha-Clayton.

Hän toivoo, että paikallinen aktiivisuus leviää ympäri maan ja lähettää vahvan viestin liittovaltiolle.

”Ilmastotyö tulee jatkumaan siitä huolimatta, että liittovaltio vastustaa Pariisin sopimusta”, Onyioha-Clayton sanoo.

Ilmastoaktiivien huolta ei helpottanut presidentti Donald Trumpin helmikuun alussa pitämä vuosittainen puhe kansakunnan tilasta. Ilmastonmuutosta tai uusiutuvaa energiaa ei mainittu kertaakaan. Sen sijaan hän kehui USA:n kasvanutta roolia öljyntuottajamaana.


Yksi esimerkki uudesta
amerikkalaisesta ilmastotyöstä on kansallisesti verkottunut Sierra Clubin 100%-kampanja.

Sierra Club on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka kampanjaan osallistuvat kaupungit ovat sitoutuneet siirtymään kokonaan puhtaan ja uusiutuvan energian käyttöön sähkönkulutuksen, liikenteen ja lämmityksen sekä ilmastoinnin osalta.

Suomessa esimerkiksi Tampere tavoittelee vastaavantyyppistä siirtymää, mutta Sierra Clubin kriteerit ovat tiukemmat. Toisin kuin suomalaiskaupungit kampanja ei hyväksy biomassan käyttöä, koska sitä ei pidetä riittävän puhtaana vaihtoehtona.


Tällä hetkellä kuusi amerikkalaiskaupunkia
on saavuttanut kampanjan tavoitteen sähkönkulutuksen osalta. Näitä kaupunkeja yhdistää se, että ne ovat suhteellisen pieniä ja niillä on vaikutusvaltaa paikallisiin sähkölaitoksiin.

Yli 90 kaupunkia on sitoutunut saavuttamaan kampanjan tavoitteet viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi yli 100 kaupungissa kansalaisliikkeet kampanjoivat kampanjan puolesta.

Georgian osavaltiossa sijaitsevassa, noin 125 000:n asukkaan Athensissa paikallinen 100%-kansalaisliike onnistui helmikuun alussa saamaan pormestari Kelly Girtzin mukaan kampanjaan.

Tavoitteena on, että kaupunki siirtyy uusiutuvaan energiaan vuoteen 2035 mennessä. Athensissa keinot ovat energiatehokkuus, energian säästäminen ja vahva panostus aurinkovoimaan.

Kansalaislähtöinen ympäristöjärjestö Environment Georgia on arvioinut, että koko osavaltiossa aurinko- ja tuulivoima voisivat tarjota puolet energiasta, loppu tulisi lähinnä energian säästämisestä.


Yhdysvalloissa puhutaan paljon
siitä, miten siirtymä uusiutuvaan energiaan voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti. Sierra Club painottaa, että siirtymässä pitää edistää haavoittuvimpien ihmisten asemaa esimerkiksi energiajärjestelmän hajauttamisen ja demokratisoinnin sekä sähkön hinnan laskun kautta.

Athensissa poliitikot ovat painottaneet aurinkovoiman mahdollistavan pienemmät sähkölaskut.

”On varmistettava, että tuemme taloudellisesti matalatuloisimpien mahdollisuuksia tehdä vaadittavat muutokset. Toiseksi on varmistettava, että vauraimmat ihmiset vastaavat suurimmasta osasta uuden infrastruktuurin kustannuksia. Ongelmana on se, että paikallisesti meillä on käytettävissä lähinnä vain myyntivero siirtymisen rahoittamiseen”, kaupunginvaltuutettu Tim Denson sanoo.

Hidasteena on vielä se, että Athensissa suurin osa sähköstä tulee yksityiseltä Georgia Power -yhtiöltä, joka ei ole ollut erityisen halukas lisäämään aurinkovoiman tarjontaa.

”Meidän tulee kiinnittää huomiota erityisesti etnisiin vähemmistöihin sekä köyhiin, joille siirtyminen merkitsisi raskasta taloudellista taakkaa. Kumppanuuksiemme avulla voimme painottaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta”, ilmastoaktivisti Onyioha-Clayton sanoo.


Ilmastotyön rahoittamiseksi on pitänyt kehitellä erilaisia keinoja. Athensin-kaupungissa uusiutuviin siirtymisen alkuvaihe rahoitetaan todennäköisesti paikallisesti kerättävällä prosentin veronkorotuksella tavaroiden ja palveluiden ulosmyyntihintaan. Veron käyttöönotosta järjestetään syksyllä paikallinen kansanäänestys.

Koska tasavero puree erityisesti matalatuloisten käytettävissä oleviin tuloihin, se on herättänyt kritiikkiä athensilaisten keskuudessa. Monet kuitenkin hyväksyvät sen, jos tuloilla vähennetään köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä tehdään ilmastotyötä.

Veronkorotuksesta toivotaan hankkeelle 17 miljoonan dollarin rahoitusta.

”Se mahdollistaisi rahaston perustamisen, jonka myötä paikallishallinnon toimijat voisivat ottaa puhtaat uusiutuvat energiat käyttöön projekteissaan. Summa on pisara meressä, mutta siitä on hyvä aloittaa”, Onyioha-Clayton painottaa.

Kaupunginvaltuutettu Tim Densonin mukaan 17 miljoonan rahoitus lisäisi Athensissa uusiutuvan energian käyttöä 17 prosenttiin nykyisen 2 prosentin sijaan. Puuttuvan 83 prosentin rahoittaminen ei tule olemaan helppoa.

Sitä varten hän toivoo, että paikallinen kiinteistöverotus muutetaan jatkossa progressiivisemmaksi.

”Athensissa on kansallisestikin ottaen poikkeuksellisen suuret tuloerot. Täällä on siis merkittävää vaurautta ja sitä on kyettävä verottamaan. Toivottavasti tulemme myös panostamaan paikallisiin rakennusurakoitsijoihin ja heidän kouluttamiseen siirtymisen edistämiseksi. Kyse on siis myös uusien työpaikkojen luomisesta”, Denson hahmottelee.


Hanke etsii myös osa- ja liittovaltiotason rahoitusmahdollisuuksia. Se ei ole helppoa konservatiivien vastustuksen vuoksi. Obaman kaudella liittovaltiolla oli rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta nämä rahat ovat sittemmin vähentyneet.

”Konservatiiviset tahot oletettavasti vastustavat hankettamme. Meidän onkin rakennettava kannustimia kansalaisille ja yrityksille, jotta ne ottaisivat uusiutuvaa energiaa käyttöönsä. Poliittinen ilmapiiri on onneksi paranemassa esimerkiksi Green New Dealia koskevan keskustelun myötä. Tämä yhdistää hankkeemme laajempaan poliittiseen liikehdintään”, Onyioha-Clayton nostaa esiin.

USA:n lähitulevaisuuden yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä onkin, saako demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocazio-Cortezin ajama Green New Deal eli uusi vihreä kehityssuunnitelma tuulta purjeisiinsa. Mikäli näin kävisi, se voisi vaikuttaa positiivisesti paikallisiin ilmastokampanjoihin.

”Kaupunkien siirtyminen täysin uusiutuvaan energiaan on kunnianhimoinen tavoite ja se edellyttää kunnianhimoisia ratkaisuja, kuten kansallisen Green New Dealin”, kaupunginvaltuutettu Denson sanoo.

green new deal  Yhdysvallat  uusiutuva energia 
Viite