Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Pekka Haaviston mielestä muutkin puolueet ovat skarpanneet ilmastokeskustelussa: ”On hyvä, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) nosti ruoantuotannon hiilineutraaliuden tavoitteeksi.”Iiro Törmä

Pekka Haaviston mielestä muutkin puolueet ovat skarpanneet ilmastokeskustelussa: ”On hyvä, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) nosti ruoantuotannon hiilineutraaliuden tavoitteeksi.”

”Tarvitsemme ekologisen rakennemuutoksen, joka on reilu kaikkia kohtaan”

14.12.2018 15.26

Jenni Leukumaavaara

Vihreä Lanka tenttasi vihreiden puheenjohtajaa Pekka Haavistoa esimerkiksi ministeritoiveista, sote-uudistuksesta sekä talouskasvun ja ilmastonmuutoksen torjunnan ristiriidasta.


Millainen on Pekka Haaviston vihreät?

”Hyvin matalan kynnyksen poliittinen liike, johon on helppo samaistua ja tulla mukaan. Poliittiselle liikkeelle on tärkeää, että se vetoaa erilaisiin ihmisiin ja antaa myös hyvin tavallisille suomalaisille tilaa.”

Missä vihreät on puolueena nyt menossa?

”Aina välillä kysytään, tarvitaanko vihreitä, kun kaikki puolueet ovat alkaneet vihertää. Kun on eduskunnassa esittänyt ympäristölle haitallisten tukien poistoa, luonnonsuojelualueiden lisäämistä, virtavesien suojelua, translain säätämistä ja koulutuksen kunnianpalautusta, ja hävinnyt kaikki ne äänestykset, ei ole ihan vielä valmis lopettamaan vihreitä.”

Mitkä ministeripaikat ovat vihreille tärkeimmät, jos puolue pääsee hallitukseen?

”Vihreille sovitellaan aina ympäristöministerin salkkua, mutta vihreitä ei kiinnosta vain ympäristö. Toisaalta meillä on tuskallisia kokemuksia siitä, kun ympäristöministerin salkku on ollut jollakin muulla. Sosiaaliturvauudistukseen liittyy tärkeä sosiaali- ja terveysministerin tontti, ja koulutuksen kunnianpalautukseen opetusministerin tehtävät. Valtiovarainministeri käyttää suurta päätäntävaltaa. Vaalit on kuitenkin käytävä ensin.”

Onko jokin puolue, jonka kanssa ei voi tehdä yhteistyötä?

”Harva puolue on siinä asemassa, että voi rajata muita yhteistyön ulkopuolelle. Aina voi kertoa, millaisen hallituksen ohjelmaan itse lähtisi mukaan. Vihreitä ei tulla näkemään hallituksessa, joka vähentää kehitysapua tai heikentää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.”  

Millaiseen sote-uudistukseen vihreät voisi olla tyytyväinen?

”Ajattelen vähän samalla tavalla kuin puolustuspolitiikasta, että parempi etsiä laihaa sopua kuin tehdä ideologista riitaa. Sote tarvitaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Nyt esitetty satojen toimijoiden markkinamalli ei ole hyvä. Hyväksyimme maakuntamallin, vaikka maakuntia on liikaa. Maakunnilla pitäisi olla verotusoikeus, jotta ne voisivat vastata myös rahoituksesta.”

Millainen sosiaaliturvan uudistus riittää ensi vaalikaudella vihreille? 

”Vihreiden universaali ja vastikkeeton perustulomalli on hyvä tavoite. Uskon, että perustulo menee eteenpäin, vaikka meidän mallimme täydessä mitassa tuskin parissa vuodessa toteutuu. Tärkeintä on, että perustulokokeilu jatkuu ja laajentuu, jotta siitä saadaan enemmän kokemuksia. Tarvitaan kiireesti uutta, kannustavan sosiaaliturvan mallia, jossa työn vastaanottaminen ja tekeminen kannattaa aina.”

Mitä seuraavan hallituksen on tehtävä, jotta Suomi on päästöneutraali 15 vuoden päästä?

”Tarvitaan ekologinen rakennemuutos kaikilla elämänalueilla. Tunnin juna Turkuun, nopea yhteys Ouluun ja itärata korvaavat auto- ja lentoliikennettä. Teollisuuden fossiilisten energiatukien leikkaukset ovat tärkeitä. Puurakentamista on lisättävä. Lämmittämisessä on edistettävä maalämpöä, lämpöpumppuja, aurinkoenergian käyttöä ja paikallisesti bioenergiaratkaisuja. Tuulivoiman käyttöä voidaan lisätä.”

Pitäisikö ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdä OL3- ja Fennovoima-hankkeen lisäksi enemmän ydinvoimaa Suomeen?

”Ydinvoiman ongelmat liittyvät uraanin louhintaan, rikastamiseen ja ydinjätteen pitkäaikaiseen varastointiin. Tšernobyl ja Fukushima osoittivat, että myös laitosturvallisuudessa voi olla vakavia ongelmia. Ydinvoima ei ole maailmanlaajuinen ratkaisu ilmastokriisiin. Olemme äänestäneet Olkiluodon kolmosreaktoria sekä Fennovoimaa vastaan, ja hävinneet ne äänestykset.”

Onko mahdollista pyrkiä yhtä aikaa talouskasvuun ja ilmastopäästöjen sekä maapallon resurssien käytön vähentämiseen, vai pitääkö luopua talouskasvun tavoittelusta?

”Yhtälö on haastava. Ajattelen niin, että köyhimmillä kehitysmailla on oikeus nousta köyhyydestä, ja meidän on annettava apua siinä. Teollisuusmaat ovat velvollisia pienentämään omaa hiilijalanjälkeään ja ekologista jalanjälkeään. Kasvun laatu ratkaisee. Tarvitsemme ekologisen rakennemuutoksen, joka on reilu kaikkia kohtaan.”

Mitä vihreät tekee hallituksen hakkuupäätöksille, jos pääsee hallitukseen?

”Vihreillä on selkeä kanta, että nykyistä hakkuumäärää ei pidä kasvattaa, koska se pienentää hiilinielua. Silloin vuoden 2030 tavoitetason saavuttaminen tulee entistä vaikeammaksi. Pitää myös kysyä mihin tarkoitukseen hakataan. Sellu on ihan eri asia kuin puurakentaminen, jossa hiilivarasto säilyy. Hiilinielujen lisäksi on suojeltava luonnon monimuotoisuutta.”

Mikä on akuutein asia koulutuksen korjauslistalla?

”Toisen asteen tilanne. Ammatillisen koulutuksen uudistus on voinut olla hyvä oppilaille, jotka tietävät mitä haluavat, mutta toisille oppilaille se jättää yhteisöllisyyden ja lähiopetuksen liian vähälle. Keskeyttämisprosentit toisella asteella kielivät heitteillejätön tunnelmasta. Myös tieteen ja tutkimuksen rahoituksen korjaaminen on tärkeää.”

Miten Suomen turvapaikkapolitiikkaa pitäisi muuttaa?

”On varmistettava, että kriisin ja sodan keskelle ei palauteta ihmisiä. Nuoria kriisin kokeneita ihmisiä ei voi heti täysi-ikäisenä ajaa pois Suomesta. Pakolaiskiintiön voisi saman tien kaksinkertaistaa 1 500 henkeen.

Turvapaikkajärjestelmästä työlupien piiriin siirtymisen pitäisi olla paljon helpompaa ja työluvat pitäisi prosessoida nopeasti. Hukkaamme osaavaa työvoimaa myös siinä, ettei tänne opiskelemaan tulleista pidetä kiinni.”

Mitä siivosit kalenterista pois puheenjohtajuuden tieltä?

”Olen joutunut kieltäytymään useammasta rauhanvälitykseen liittyvästä matkasta. Aion ylläpitää rauhanvälitystehtäviäni, mutta puheenjohtajuuden aikana katson enemmän rooliamme maailmalla täältä Suomen päästä.”

Vihreät  politiikka 
Viite