Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Eduskuntavaaliennuste
Eduskunta 2019? Tuoreiden gallupien ja 2017 kuntavaalituloksen perusteella tehty ennuste ensi kevään vaalituloksesta.

Eduskunta 2019? Tuoreiden gallupien ja 2017 kuntavaalituloksen perusteella tehty ennuste ensi kevään vaalituloksesta.

Analyysi

Entä jos vaalit pidettäisiin nyt? Langan ennusteessa vihreät saisi 22 paikkaa

21.11.2018 12.19

Vihreä Lanka

Jos vaalit pidettäisiin nyt, demarit loikkaisi selvästi suurimmaksi puolueeksi ja saisi eduskunnasta joka neljännen paikan. Vihreille olisi luvassa seitsemän edustajaa lisää.

Vihreän Langan ennuste perustuu kolmen gallupin yhdistelmätuloksen ja edellisten eduskuntavaalien tuloksen avulla tehtyyn laskelmaan.

Ensin yhdistimme eli aggregoimme kolme viimeisintä gallupia Informaatiomuotoilu-blogin ohjeilla. Tuorein näistä on viime perjantaina ilmestynyt Helsingin Sanomien teettämä mielipidemittaus. Siihen aggregoitiin Ylen julkaisema mittaus parin viikon takaa ja Alman gallup lokakuun lopussa.

Kolmeen gallupiin on haastateltu yhteensä yli 7 200 ihmistä lokakuun alun ja marraskuun puolivälin aikana.

Yhdistelmägallupissa SDP:n kannatus on 22,5 prosenttia, mikä on yli prosenttiyksikön enemmän kuin syyskuussa. Myös kokoomuksen kannatus on kohonnut syyskuussa tekemästämme yhdistelmästä.

Vihreiden kannatus on yhdistelmägallupissa 12 prosenttia eli vajaan prosenttiyksikön vähemmän kuin syyskuussa.


Kevään 2015 eduskuntavaalien tuloksen ja tuoreiden gallupien perusteella tehdyssä laskelmassa SDP kasvattaa paikkamääräänsä noin 14 paikalla. Näin SDP saisi 49 paikkaa. Kokoomus, vihreät ja vasemmisto saavat kukin noin 6–7 lisäpaikkaa. Vihreille tulisi siis 22 edustajaa.

Suurimmat häviäjät olisivat keskusta, joka menettäisi noin joka neljännen paikkansa, sekä siniset, joiden nykykannatus ei tasaisesti eri vaalipiireihin jakautuneena riittäisi yhteenkään eduskuntapaikkaan. Perussuomalaiset voisivat säilyttää nykyiset 17 paikkansa.

Vihreille on odotettavissa lisäpaikkoja erityisesti Uudenmaan vaalipiiristä. Jo vuonna 2015 neljäs paikka oli todella lähellä. Nykyisellä kannatuksella vihreillä olisi hyvät mahdollisuudet jopa kuuteen paikkaan.

Helsingistä, Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta olisi niin ikään luvassa uudet paikat. Hämeen vaalipiirissä vihreät saisi ensimmäisen paikkansa sitten 2007 vaalien. Muissa vaalipiireissä vihreät pitäisivät nykyiset paikkansa, mutta eivät saisi lisäpaikkoja.


Vihreän Langan
paikkaennusteen pohjana on vuoden 2015 eduskuntavaalitulos vaalipiireittäin. Puolueiden vaalipiirikohtaisia kannatuslukemia on muutettu tuoreimman kolme mielipidetiedustelua yhdistävän gallupin mukaisesti.

Kunkin puolueen valtakunnallisen äänimäärän on oletettu muuttuvan yhdistelmägallupin tuloksen mukaisesti. Eli esimerkiksi vihreiden kannatuksen nousu vaalien 8,5 prosentista tämän syksyn 12,0 prosenttiin tarkoittaisi äänimäärän kasvamista noin 250 000 äänestä noin 360 000 ääneen.

Kunkin puolueen vaalipiirikohtaisen äänimäärän on arvioitu jakautuvan samoin kuin eduskuntavaaleissa 2015. Laskelmassa siis oletetaan esimerkiksi, että Helsingin vaalipiirin vihreät saisivat vihreiden koko maan äänipotista 27 prosenttia kuten 2015 vaaleissakin. Näin äänimäärä nousisi noin 68 000:sta noin 95 000:een.

Tällainen laskentatapa on suuntaa-antava, sillä puolueen kannatus ei nouse tai laske valtakunnallisen kannatuksen mukaisesti jokaisessa vaalipiirissä.

Toisaalta laskelman tulokset ovat lähes identtiset, jos pohjana käytetään eduskuntavaalien sijaan vuoden 2017 kuntavaalien tulosta. Tämä kertoo siitä, että vaikka puolueen valtakunnallinen kannatus muuttuu, niin sen kannatuksen jakautuminen vaalipiireittäin ei juuri muutu.

Puolueiden kannatuksen tarkka selvittäminen vaalipiireissä vaatisi vaalipiirikohtaisia mielipidetiedusteluja, joita ei ole Suomessa paljon tehty.

Vihreän Langan ennustetta kannattaa lukea yhtenä esimerkkinä siitä, millaisena eduskuntavaalituloksena nykyiset kannatuslukemat voivat ilmetä.


Vaalien tulokseen
vaikuttaa myös useita tekijöitä, joita ei ole ennusteessa huomioitu. Näitä ovat muun muassa ehdokasasettelu, äänestysaktiivisuus ja demografiset muutokset.

Koska sinisten äänien jakautumisesta vaalipiirien kesken ei ole esimerkiksi aiempien vaalien tuloksia, on puolueen kannatuksen oletettu olevan sama 1,4 prosenttia kaikissa vaalipiireissä.

Mukana ei ole myöskään mielipidemittauksissa muiden puolueiden ryhmään niputettuja liikkeitä, kuten Harry Harkimon Liike Nyt ja Paavo Väyrysen Tähtiliike, eikä Ahvenanmaan yhtä edustajapaikkaa.

Laskelmassa on huomioitu kolme tiedossa olevaa vaaliliittoa: perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit Varsinais-Suomessa, kokoomus ja RKP Oulussa sekä kokoomus ja kristillisdemokraatit Lapissa.
Viite