Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Julia Sivén

Autonomian linnake. Epäily tutkijan ilmaisunvapauteen puuttumisesta kuohutti yliopistolla, sillä  autonomia on yliopiston ydintä.Julia Sivén

Autonomian linnake. Epäily tutkijan ilmaisunvapauteen puuttumisesta kuohutti yliopistolla, sillä  autonomia on yliopiston ydintä.

Epäily hiilinielukritiikin vaientamisesta kuohutti yliopistolla – johdon mukaan kyseessä oli väärinkäsitys

20.6.2019 12.34

Sammeli Heikkinen

Epäily ulkopuoliseen painostukseen taipumisesta ja professorin hiilinielukritiikin julkaisemisen rajoittamisesta on kuohuttanut Helsingin yliopiston professorikuntaa viime päivinä.

Metsäekonomien ja -politiikan professori Olli Tahvonen halusi julkaista viime viikolla yliopiston verkkosivuilla kriittisen kommenttinsa Luonnonvarakeskuksen 6. kesäkuuta julkaisemasta uudesta hiilinielulaskelmasta.

Tahvoselta oli julkaistu tällainen kommentti maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan verkkosivulla  joulukuussa, kun Luke tiedotti alkuperäisestä hiilinielutasoarviostaan. Vihreä Lanka kertoi tuolloin Tahvosen kritiikistä.

Nyt Tahvosen kommenttia ei kuitenkaan julkaistu tiedekunnan verkkosivulla.

Tahvosen mukaan viestinnästä viime viikon torstaina tulleessa sähköpostissa kannanoton julkaisematta jättämisen perusteluna käytettiin sitä, että joulukuisen kirjoituksen jälkeen maa- ja metsätalousministeriöstä oli tullut kielteistä palautetta.

Tahvonen kertoi asiasta lauantaina yliopiston professoreille ja johdolle, niin sanotulle suurelle konsistorille, lähettämässään sähköpostissa.

Aiheesta syntyi kiivas keskustelu, jossa vaihdettiin Vihreän Langan tietojen mukaan kymmeniä sähköposteja. Epäily tutkijan ilmaisuvapauden rajoittamisesta on vakava. Etenkin, jos rajoittaminen olisi johtunut ulkoisesta painostuksesta.


Yliopiston johto
teki asiasta selvityksen tällä viikolla. Selvityksen mukaan tarkoituksellista keskustelun rajoittamista ei ole tapahtunut.

Se, vaikuttiko ministeriöstä tullut palaute Tahvosen kirjoituksen julkaisematta jättämiseen, jäi selvityksessä epäselväksi. Samoin se, kuka maa- ja metsätalousministeriöstä oli yhteydessä yliopistolla ja keneen.

Tapaus antoi kuitenkin sysäyksen sille, että syksyllä käynnistetään viestinnän kehittäminen, jolla tutkijoiden ilmaisunvapautta halutaan vahvistaa.


Vihreä Lanka sai
haltuunsa kohinan aloittaneen Olli Tahvosen suurelle konsistorille lauantaina lähettämän sähköpostin.

Sähköpostissa Tahvonen kertoi yrittäneensä saada maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan verkkosivulle julkaistuksi kommenttinsa Luonnonvarakeskuksen hiilinielulaskelman epäselvyyksistä.

”Vastaus oli kieltävä ja perusteluna esitettiin, että aikaisemman kommenttini johdosta HY:n (Helsingin yliopiston, toim. huom.) viestintään otettiin tuohtuneena yhteyttä MMM:stä ja lisäksi on tullut vastaavia ulkoisia ja sisäisiä yhteydenottoja (sähköposti 13.6)”, Tahvonen kirjoittaa sähköpostissaan.

Tahvosen mukaan tiedekunnasta oli kehotettu käyttämään viestin julkaisuun esimerkiksi sosiaalista mediaa tai sanomalehtiä.

”Vastaako tämä HY:n yleistä linjaa? Annetaanko HY:ssa ulkoisten tahojen vaimentaa kriittisiä kannanottoja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kysymyksiin?” Tahvonen kysyy.

Vihreä Lanka kertoi Tahvosen hiilinieluhavainnoista viime perjantaina.


Helsingin yliopiston
kansleri Kaarle Hämeri sanoo Vihreälle Langalle, että yliopiston johdon linja tutkijoiden julkiseen keskusteluun on selvä.

”Professorien ja tutkimus- ja opetushenkilöstön toivotaan ja odotetaan osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Erityisesti niillä aloilla, joilla heidän asiantuntemuksensa on.”

Hämerin käsitys on se, että Tahvosen kommenttipuheenvuoron julkaisematta jättäminen oli virhe, mutta yliopiston sisällä ei ole pyritty tarkoituksella vaientamaan keskustelua.

Tapauksen selvittämistä on vetänyt vararehtori Hanna Snellman on samaa mieltä.

”Kaikki mitä olen saanut selville, viittaa siihen, että kyseessä on ollut suuri väärinkäsitys. En näe, että tarkoituksella olisi jätetty julkaisematta. Mutta julkaisematta teksti on kuitenkin jäänyt, mikä on tietenkin ikävä asia”, Snellman sanoo.

Hämeri välitti Vihreälle Langalle vastauksen, jonka Snellman antoi yliopiston suuren konsistorin sähköpostilistalle keskiviikkona iltapäivällä.

Siinä Snellman arvioi, että Tahvonen ja yliopiston viestintä käsittivät eri tavoin Tahvosen kirjoituksen laadun.

”Ilmeisesti viestintä piti kirjoitusta mielipidekirjoituksena kun taas professori Tahvonen koki kirjoituksen perustuvan hänen tutkimustuloksiinsa ja osallistuvan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.”

Vihreä Lanka sai haltuunsa myös Tahvosen suuren konsistorin listalle lähettämän vastineen Snellmanin viestiin.

Siinä Tahvonen sanoo, ettei viestintä ollut nähnyt hänen kirjoitustaan, ennen kuin ilmoitti, ettei sitä julkaistu:

”MMtdk:n (maa- ja metsätaloudellisen tiedekunnan, toim. huom.) tiedotus päätti tekstini olevan tutkimukseeni perustumaton mielipidekirjoitus lainkaan tekstiä näkemättä.”

Tahvonen myös kirjoittaa, ettei mahdollinen näkemysero tekstin laadusta ole oleellinen tapauksessa, sillä torstaisessa sähköpostissa tiedotus perusteli julkaisematta jättämistä ministeriön tuohtuneella yhteydenotolla.


Olli Tahvosen
mukaan hänen kommenttinsa julkaisusta kieltäytyminen perusteltiin siis maa- ja metsätalousministeriöstä joulukuisen kommentin jälkeen tulleella tuohtuneella palautteella kommentin sisältöä näkemättä.

Onko Tahvosen kirjoituksen julkaisusta siis kieltäydytty yliopiston ulkopuolelta tulleen palautteen vuoksi?

”Minulla on käsitys, että ulkopuolelta on tullut yhteydenottoja. Se on ehkä vaikuttanut joidenkin ihmisten harkintaan tässä asiassa. Se on voinut olla siis yksi tekijä, muttei suinkaan ainut”, kansleri Hämeri sanoo.

Snellman korostaa, että yliopisto ei missään nimessä hyväksy, että yliopistoon voitaisiin vaikuttaa ulkopuolelta.

”Se veisi pohjan yliopiston autonomialta.”

Hänen mukaansa vielä ei ole selvinnyt, keneen maa- ja metsätalousministeriöstä on mahdollisesti oltu yhteydessä. Maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan johtoon ministeriöstä ei ole tullut palautetta, sen Snellman kertoo varmistaneensa tiedekunnan dekaanilta ja varadekaanilta.

Sinänsä Snellman ei epäile, etteikö jonnekin ministeriöstä olisi palautetta tullut ja sillä Tahvoselle tämän kannanoton julkaisematta jättämistä perusteltu.

”Ei Tahvonen tällaisia omasta päästään keksi. Hän on luotettava tutkija.”


”Yliopiston velvollisuuksiin
kuuluu puolustaa ja tukea henkilöstöään. Meillähän on sitäkin, että tietyistä aiheista tutkimuksen julkistaminen voi johtaa hyökkäysiin tutkijoita kohtaan”, Kaarle Hämeri sanoo.

Tahvosen tapauksen jälkeen on päätetty, että syksyllä aloittaa työnsä Hämerin vetämä ilmaisuvapauden toteutumista pohtiva työryhmä.

Se tekee ehdotuksia siitä, miten ilmaisunvapautta voidaan vahvistaa yliopistolla. Näiden ehdotusten perusteella valmistellaan yliopiston viestinnän periaatteet.

Snellmanin mukaan suurin osa yliopiston tutkijoista on sitä mieltä, ettei tutkijoiden ääni kuulu julkisuudessa riittävästi.

”Heinä-elokuussa avautuu yliopiston sivulla Tutkijoiden ääni -palsta, johon julkaisukynnys on matalampi kuin yliopiston nykyisillä sivuille.”

Juttuun täydennetty 14.35 Tahvosen toisen sähköpostin tieto siitä, että viestinnässä ei ollut tietoa kirjoituksen sisällöstä ennen julkaisupäätöstä.

sananvapaus  yliopisto  hiilinielut 
Viite