Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Iiro Törmä

Jonas Biström har fullt upp med att planera miljöorganisationernas gemensamma klimatkampanj.Iiro Törmä

Jonas Biström har fullt upp med att planera miljöorganisationernas gemensamma klimatkampanj.

Expert: Det finns klimatpotential i Svenskfinland

13.2.2019 12.16

Riikka Suominen

Intensivt stöd för stark klimatpolitik saknas i Svenskfinland ännu.

"Människor är säkert oroliga men det är inte det budskapet de kommer ut med när de kontaktar sina riksdagskandidater", säger sakkunnig Jonas Biström på utvecklingsorganisationen Fingo.

Svenskfinland är också splittrad i klimatfrågan. Värderingarna kan vara olika beroende på om du kommer från landsbyggden i Österbotten eller från urbana Åbo och Södra Finland.

"Till exempel torvets energianvänding är svår för Svenskfinland. Det finns mycket torv i Österbotten", Biström säger.


Det finns inte liknande föregångaranda
i klimatfrågan som det har funnits i asylfrågan. Enligt Biström beror det på att i asylfrågan var flera av de drivande akitivisterna finlandsvenskar.

"Det satte press på finlandsvenska medier och beslutsfattare."

Biström påminner om att klimatstrejken kom till Finland genom svenskspråkiga gymnasiestudenter i Grankulla.

Klimatstrejken påbörjades av Greta Thunberg i Stockholm och det var naturligt för finlandsvenska ungdomar att hämta strejken till Finland.

"Skulle alla svenskspråkiga skolelever strejka före valet skulle det säkert påverka FSP:s position i klimatfrågan och vilka av deras kandidater som kommer in i riksdagen", Biström säger.

ilmastopolitiikka  rkp  Greta Thunberg  Fingo 
Viite