Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Geenimuuntelu käy jos sillä torjutaan nälänhätää, arvioivat vihreiden johtoon pyrkivät

4.6.2019 16.24

Sammeli Heikkinen

Vihreiden johtotehtäviin pyrkivistä suurin osa hyväksyy geenimuuntelun, jos sillä voidaan torjua nälänhätää ja ilmastonmuutosta.

Vihreiden kesäkuun puoluekokous valitsee puheenjohtajan, puoluesihteerin, varapuheenjohtajat ja puoluevaltuuskunnan puheenjohtajiston. Tehtäviin on ehdolla 25 vihreää.

Näistä kaikki ovat vastanneet Vihreän Langan Puoluekokouskoneeseen, jossa esitetään 20 väittämää ehdokkaille.

Yksi väittämistä kuuluu:

”Geenimuuntelu on kannatettava teknologia, jos sillä voidaan torjua nälänhätää tai sopeutua ilmastonmuutokseen.”


Ehdokkaista 13
on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa.

”Geenimuuntelua ei kannata vastustaa vieraan pelosta, mutta kuten kaiken uuden kanssa, on oltava varma mahdollisista haitoista ja riskeistä. Geenimuunneltujen lajien viljely ei saa vaarantaa ympäristöämme tai sen tulevaisuutta”, sanoo puoluesihteeriksi ehdolla oleva puolueen kampanjapäällikkö Kirsi Syväri.

Hän on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.

Vaasan vihreiden ryhmyri, puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi pyrkivä Lotta Alhonnoro on geenimuunteluväitteen kanssa täysin samaa mieltä:

”Geenimuuntelua voidaan toteuttaa myös vastuullisesti ja hyvää aikaan saaden.”


Seitsemän vastaajaa
ei ota asiaan kantaa. Perusteluina tähän on joko oman tiedon tai tutkimustiedon riittämättömyys. Kielteisemmin väitteeseen suhtautuvatkaan eivät ole avoimissa vastauksissaan ehdottomia.

”Geenimuuntelu voi olla kannatettava teknologia, mutta arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti. Geenimuunteluakin on nykyään monenlaista, enkä tahdo allekirjoittaa mitään yleistä periaatetta kaiken geenimuuntelun 'kannatettavuudesta'”, vastaa puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi pyrkivä Turun kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jukka Vornanen.

puoluekokous 2019  geenimuuntelu  Vihreät 
Viite