Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ilmastovanhemmat

Ilmastovanhemmat on kansalaisjärjestö, joka vaatii poliitikoilta toimia tulevien sukupolvien suojelemiseksi.Ilmastovanhemmat

Ilmastovanhemmat on kansalaisjärjestö, joka vaatii poliitikoilta toimia tulevien sukupolvien suojelemiseksi.

Ilmastojärjestö: Eikö suurimmilla puolueilla ole mitään annettavaa ilmastonsuojelulle?

27.8.2018 8.50

Riikka Suominen

Vastassa hiljaisuus. Ilmastovanhemmat ry kysyi elokuussa eduskuntapuolueilta niiden ilmastotavoitteista. Avoimessa kirjeessään yhdistys tiedusteli puolueiden konkreettisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Yhdistys kysyi myös, mitä ilmastonmuutoksen liittyviä kynnyskysymyksiä puolueilla on tulevia hallitusneuvotteluja ajatellen.

Tiedotteessaan yhdistys kertoo saaneensa vastaukset eduskuntapuolueista vasemmistoliitolta, vihreiltä, RKP:ltä, siniseltä tulevaisuudelta ja kristillisdemokraateilta. Myös piraattipuolue vastasi.

Sen sijaan suurimmat puolueet keskusta, kokoomus, SDP ja perussuomalaiset eivät muistutuksesta huolimatta vastanneet kyselyyn.

”Onko todella niin, ettei suurimmilla puolueilla ole mitään sanottavaa ilmastopolitiikasta? kysyy Ilmastovanhemmat ry:n puheenjohtaja Sampo Koistinen yhdistyksen tiedotteessa.

Yhdistys toivoo, että ensi kevään eduskuntavaaleja ajatellen kaikki puolueet kertoisivat ilmastotavoitteistaan.


Vihreiden ja vasemmistoliiton tavoitteena on muun muassa vuodelle 2030 asetetun päästövähennystavoitteen nostaminen 60 prosenttiin sekä turpeen ja kivihiilen energiakäytöstä luopuminen. Ilmastovanhempien mukaan tavoitteet ovat selkeitä ja oikeansuuntaisia. Vihreiden koko vastaus täällä.

RKP painottaisi koulutusta, tutkimusta, innovaatioita ja uutta teknologiaa ilmastokysymyksen ratkaisemisessa. Myös kristillisdemokraatit korostavat uuden teknologian kehittämistä. Näiden puolueiden vastauksista kuitenkin puuttuvat konkreettiset päästövähennystavoitteet.

Sininen tulevaisuus ilmoittaa olevansa sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin, mutta näkee, että ilmastokysymys on ratkaistava yhteisesti ja tasapuolisesti osallistuen. Puolue uskoo, että ilmastonmuutosta voidaan hillitä tehokkaasti niin, että samalla voidaan turvata talouskasvu ja suomalaisen raskaan teollisuuden kilpailukyky. Konkreettisia päästövähennystavoitteita puolue ei mainitse.

”Me aikuiset olemme vastuussa siitä, että ilmastonmuutoksen haitallisimmat vaikutukset torjutaan niin, että lapsillamme ja tulevilla sukupolvilla  on mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen elämään. Suurilla puolueilla on suurin valta ja vastuu päättää Suomen ilmastopolitiikan suunnasta”, Ilmastovanhempien Sampo Koistinen sanoo.

ilmastopolitiikka  ilmastovanhemmat  Vihreät 
Viite