Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Laura Kotila, Valtioneuvoston kanslia (Flickr)

Markku Ollikainen ja Jyri Seppälä
Poliitikot kuulolla. Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja paneelin jäsen Jyri Seppälä osallistuivat viime marraskuussa pääministerin järjestämään pyöreän pöydän ilmastokeskusteluun.Laura Kotila, Valtioneuvoston kanslia (Flickr)

Poliitikot kuulolla. Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja paneelin jäsen Jyri Seppälä osallistuivat viime marraskuussa pääministerin järjestämään pyöreän pöydän ilmastokeskusteluun.

Ilmastopaneeli onnistunut työssään – arvioijat haluavat jatkossa huomiota sopeutumiseen ja ratkaisuihin

6.8.2019 11.30

Lasse Leipola

Kansallisen ilmastopaneelin työllä on ollut vaikutusta Suomen ilmastopolitiikkaan, arvioi ympäristöministeriön teettämä ja eilen maanantaina julkaistu arviointiraportti.

”Erityisesti paneelin osallistumisella eduskuntapuolueiden pyöreän pöydän keskusteluihin pääministeri Sipilän johdolla on ollut vaikutusta Suomen ilmastopolitiikkaan, ja paneelin mukanaolo osaltaan lisäsi kunnianhimon tasoa ja tieteellistä näkemystä näissä keskusteluissa”, raportissa todetaan.

Gaia Consultingin tekemä arviointi perustuu virkamiesten, poliitikkojen ja muiden ilmastopaneelin sidosryhmien edustajien haastatteluihin.

Erityisen merkittävinä haastatellut pitivät ilmastopaneelin selvityksiä, jotka koskevat metsä- ja liikennepolitiikkaa. Sen sijaan vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan politiikkaan arvioitiin vähäisemmäksi.

Arvion mukaan tämä selittyy osittain paneelin kokoonpanolla:

”Haastattelujen ja kyselyn mukaan paneelin asiantuntemus ilmastonmuutoksen hillinnässä on ollut kattavaa, mutta osaamista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa voisi vahvistaa.”

Sopeutuminen noussee jatkossa enemmän esiin myös ilmastopaneelin työssä, kun valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan kansallisen sopeutumissuunnitelman päivitystä.


Toinen teema, johon haastatellut toivoivat ilmastopaneelilta vahvempaa panostusta, on yhteiskunnan kokonaisvaltainen siirtyminen hiilineutraaliin ja ilmastokestävään tulevaisuuteen. Raportin mukaan esimerkiksi Tanskan ilmastopaneelin mandaattiin kuuluu tällainen ”transformaatiotarkastelu”.

”Paneelilta toivotaan tieteellistä synteesiä siitä, miten ilmastohaasteen ratkaisu linkittyy muihin yhteiskunnallisiin kehityshaasteisiin, mitkä ovat synergiat ja ristiriidat muiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja mistä on tehty vähähiilinen kiertotalous. Erityisenä kysymyksenä monet haastatellut nostavat esiin ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kytkennät, johon paneelilta toivotaan panostusta seuraavalla kaudella.”

Haastatteluissa nousi esiin myös toive siitä, että ilmastopaneeli vahvistaisi yhteistyötään yritysmaailman ja teknologian asiantuntijoiden kanssa.

”Monet toivoivat, että paneeli tätä kautta ottaisi vahvemmin agendalleen ilmastonmuutoksen ratkaisut, huomioiden myös suomalaisten toimijoiden 'kädenjäljen' globaalissa tarkastelussa.”

Juttua päivitetty klo 11.38 korjaamalla selvityksen julkaisupäivä tiistaista maanantaiksi.

ilmastopaneeli  ympäristöministeriö  ilmastonmuutos 
Viite