Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

IPCC & Chris Harrison, Flickr (CC-BY)

IPCC:n raportti
Aika toimia. IPCC:n raportti antaa poliitikoille selvät ohjeet siihen, miten ilmastonmuutos voidaan hillitä puoleentoista asteeseen.IPCC & Chris Harrison, Flickr (CC-BY)

Aika toimia. IPCC:n raportti antaa poliitikoille selvät ohjeet siihen, miten ilmastonmuutos voidaan hillitä puoleentoista asteeseen.

Ilmastotutkijoiden viesti päättäjille: Toivoa on, mutta aika käy vähiin

8.10.2018 5.13

Lasse Leipola

Ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset voidaan vielä välttää, arvioi kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC. Sen tuore, Suomen aikaa varhain maanantaiaamuna julkaistu raportti toteaa, että ilmaston lämpeneminen voidaan päättäväisillä toimilla rajoittaa puoleentoista asteeseen.

”Lämpenemisen rajoittaminen puoleentoista asteeseen on mahdollista kemian ja fysiikan lakien puitteissa, mutta sen tekeminen vaatii ennennäkemättömiä muutoksia”, yhtä raportin työryhmistä johtanut Jim Skea sanoo.

Ilmastotoimia on pitkään mitoitettu siten, että lämpeneminen esiteollisen ajan lukemista rajoitettaisiin kahteen asteeseen. Nyt IPCC arvioi, että puoli astetta tiukemman tavoitteen saavuttaminen säästäisi ihmiskunnan lukuisilta vaikeuksilta, joita kahden asteen lämpeneminen aiheuttaisi.

Aikaa on kuitenkin vähän, sillä planeetta on lämmennyt jo noin yhden lämpöasteen. Nykytahdilla puolentoista asteen raja ylittyy jo vuosien 2032–2052 välisenä aikana.

”Jos emme toimi nyt ja vähennä päästöjä merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana, puolentoista asteen alla pysymisestä tulee hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Emmekä voi valita eri keinojen väliltä vaan kaikkia keinoja tarvitaan”, Skea sanoi kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa.


Verrattuna puolentoista asteen lämpenemiseen kahden asteen lämpeneminen tarkoittaisi muun muassa enemmän äärisäitä kuten rankkasateita tai kuivakausia, suurempia satovahinkoja muun muassa maissin ja riisin tuotantoon sekä metsäpaloja.

Merenpinta nousisi noin kymmenen senttiä vähemmän, mikä säästäisi noin kymmenen miljoonaa rannikoilla asuvaa ihmistä tulvien vaikutuksilta. Raportti kuitenkin varoittaa, että merenpinnan nousu jatkuu kaikissa tapauksissa vielä vuoden 2100 jälkeen.

Lämpenemisessä ei ole kyse pelkästään ihmisistä vaan myös luonnosta.

”Olemme jo nyt menettäneet maailman selkärankaisten määrästä lähes 60 prosenttia vuosina 1970–2012. Jos maapallon lämpenemistä ei saada rajoitettua 1,5 asteeseen, lajit katoavat yhä kiihtyvällä vauhdilla”, sanoo ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle WWF:n tiedotteessa.

Erityisesti korallit ovat dramaattisessa vaarassa. Jo puolentoista asteen lämpeneminen tuhoaa 70–99 prosenttia koralleja. Kaksi astetta lämpimämmässä maailmassa koralleista häviää yli 99 prosenttia.


Puolentoista asteen tavoitteen saavuttamisen kannalta olennaisinta on päästä eroon fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Varsinkin hiilen käyttö pitäisi saada pudotettua alle puoleen vuoden 2010 tasosta jo tulevalla vuosikymmenellä ja lähes nollaan vuosisadan puoliväliin mennessä.

Uusiutuvan energian tuotannon tulisi kasvaa vähintään kaksinkertaiseksi 2020-luvun loppuun mennessä ja noin kymmenkertaistuttava vuoteen 2050 mennessä. Myös ydinenergian tuotannon on raportin mukaan kasvettava lähivuosikymmeninä vähintään kaksinkertaiseksi.

Raportin mukaan päästöjen saaminen nollaan ei riitä puolentoista asteen tavoitteen saavuttamiseksi vaan tämän vuosisadan aikana tarvitaan negatiivisia päästöjä ja toimia, joilla hiilidioksidia saadaan poistettua ilmakehästä esimerkiksi metsien hiilinielua kasvattamalla.


IPCC:n tuoreella raportilla on poikkeuksellisen paljon painoa, koska sen teettämisestä päätettiin Pariisin ilmastokokouksessa 2015. Tuloksia on määrä käsitellä joulukuussa Puolan Katowicessä järjestettävässä kokouksessa.

”Raportin tiede puhuu puolestaan. Puolentoista alla pysyminen on kiinni poliittisesta tahdosta”, sanoo ohjelmajohtaja Payal Parekh ilmastojärjestö 350.orgin tiedotteessa.

Samaa mieltä on myös Can Europen johtaja Wendel Trio, jonka mukaan muuten synkän raportin hopeareunus on siinä, että puolentoista asteen alla pysyminen on yhä mahdollista ja että tarvittavat ratkaisut ovat olemassa.


Ensimmäiset merkit
siitä, ottavatko poliitikot ilmastotutkijoiden viestin vakavasti saadaan huomenna tiistaina, kun ympäristöministerit kokoontuvat Luxemburgiin päättämään EU:n yhteisestä kannasta Katowicen ilmastoneuvotteluihin. EurActiv-sivuston mukaan päästöluonnoksessa tunnustetaan asian kiireellisyys ja tarve rajoittaa lämpeneminen puoleentoista asteeseen.

Can Europen Trio vaatii konkreettisempia toimia. Hänen mukaansa EU:n tulee kiristää vuoden 2030 päästötavoitetta 40 prosentista selvästi pidemmälle kuin 45 prosenttiin. Ilmastokomissaari Miguel Arias Cañete on todennut, että jo nykyiset ilmastotoimet ovat johtamassa noin 45 prosentin vähennykseen.

”Puolessatoista asteessa pysyminen tarkoittaa, että EU:n on vähennettävä päästöjään selvästi ja oltava päästöneutraali 2040 mennessä”, Trio sanoo.

EU on parhaillaan hahmottelemassa omaa vuoteen 2050 asti ulottuvaa ilmastostrategiaansa. Suomessa hallitus on linjannut, että Suomi on päästöneutraali vuoteen 2045 mennessä.

Kansallinen ilmastopaneeli arvioi viime kesänä, että Suomen oikeudenmukainen osuus ilmastonmuutoksen torjunnasta tarkoittaisi, että hiilineutraalius saavutetaan viimeistään 2044. Jos huomioidaan Suomen osuus historiallisista päästöistä ja keskimääräistä parempi valmius rahoittaa päästövähennyksiä, hiilineutraalius tulisi saavuttaa jo 2030-luvun alkupuolella.


Vihreän Langan
ilmastotoimittaja Lasse Leipola perehtyy raporttiin aamun aikana ja nostaa merkittävimpiä havaintoja Twitteriin. Hän on myös läsnä ympäristöministeriön ja Ilmatieteen laitoksen yhteisessä lehdistötilaisuudessa, jossa ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) odotetaan kommentoivat raportin sisältöä.

Juttua päivitetty kello 5.53 lisäämällä kappale koralleista.

ilmastonmuutos  tiede  ilmaston lämpeneminen  raportti  luonto  ympäristö 
Viite