Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreät

Lisää apua tarvitaan. Outi Alanko-Kahiluoto haluaisi, että jo varhaiskasvatuksessa olisi oppilashuoltoa.Vihreät

Lisää apua tarvitaan. Outi Alanko-Kahiluoto haluaisi, että jo varhaiskasvatuksessa olisi oppilashuoltoa.

Juuri ennen vaalivapaita eduskunta teki päätöksen, joka oli ihaninta mitä Outi Alanko-Kahiluodolle on poliitikkona tapahtunut

10.4.2019 15.53

Riikka Suominen

Juuri ennen kuin eduskunta jäi vaalivapaalle, se hyväksyi lain, jossa lastensuojelun jälkihuolto ulotettin 25-vuotiaisiin saakka. Aiemmin jälkihuolto loppui, kun nuori täytti 21 vuotta.

Aloite lakimuutokseen tuli vihreiden Outi Alanko-Kahiluodolta.

”Se on ihaninta, mitä minulle on poliitikkona tapahtunut. Kerrankin lakimuutos, joka kohdistuu yhteiskunnan heikompiin”, Alanko-Kahiluoto sanoo.


Nuorten syrjäytymistä
pitäisi vähentää edelleen. Joka päivä kuusi nuorta aikuista jää eläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Yhden työelämästä syrjäytyvän nuoren kulut yhteiskunnalle ovat miljoona euroa.

”Ennaltaehkäisy parantaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta. Suomelle tulee nyt miljardikustannukset siitä, ettei torjuta mielenterveysongelmia”, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Syrjäytymisen ehkäisyyn voi puuttua tehokkaasti koulussa. Siksi Alanko-Kahiluoto haluaa sinne lisää apua.

”Varhaiskasvatukseen pidää saada oppilashuolto, jollainen kouluissa on nykyään. Tällä hetkellä neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa on oppilashuollossa resurssipulaa.”

Varhaiskasvatuksen oppilashuolto tarkoittaisi, että päiväkodeissa olisi psykologeja, kuraattoreita ja terveydenhoitajia.

Osin rahat oppilashuoltoon tulevat kunnalta, mutta myös kuntien valtionosuudet ja laki erityisopetuksesta vaikuttavat oppilaiden saamaan tukeen.


Nyt erityisoppilaat
ovat huonossa tilanteessa. Erityisluokat on lopetettu. Tarkkaavaisuus- tai mielenterveysdiagnosin saaneet lapset käyvät koulua muiden joukossa.

”Aikuisten määrä luokissa ei ole kasvanut. Käytöshäiriöihin ei saa apua, mistä seuraa yksinäisyyttä ja masennusta”, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Hallitusneuvotteluissa vihreät haluaa, että kunnille määrätään tiukempi velvollisuus antaa tukea diagnosoiduille nuorille.

Tällä hetkellä lasten ja nuorten hyvinvointi jakaantuu. Enemmistöllä menee entistä paremmin, mutta pienellä joukolla lapsia hyvinvointi heikkenee. Huonossa asemassa ovat esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset.

Vihreät haluaa kouluihin matalan kynnyksen mielenterveysapua.

Alanko-Kahiluodon mukaan se on Vantaalla auttanut  vähentämään nuorisopsykiatrian akuuttikäyntejä. Ennaltaehkäisy on siis säästänyt rahaa erikoissairaanhoidon puolella.

terveydenhuolto  mielenterveys  mielenterveyspalvelut  outi alanko-kahiluoto  eduskuntavaalit19 
Viite