Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Vihreiden johtotehtäviin pyrkivien vastaukset on kerätty Vihreän Langan Puoluekokouskoneesta.Lasse Leipola

Vihreiden johtotehtäviin pyrkivien vastaukset on kerätty Vihreän Langan Puoluekokouskoneesta.

Kaivosten lisääminen ei saa vihreiden johtotehtäviin pyrkiviltä tyrmäystä, kun vaakakupissa ovat sähköautot

7.6.2019 17.28

Jenni Leukumaavaara

Vihreiden johtotehtäviin pyrkivistä puolet suhtautuu varovaisen myötämielisesti siihen, että puhtaamman liikenteen saavuttamiseksi tarvitaan lisää kaivoksia.

Vihreiden kesäkuun puoluekokous valitsee puheenjohtajan, puoluesihteerin, varapuheenjohtajat ja puoluevaltuuskunnan puheenjohtajiston. Tehtäviin on ehdolla 25 vihreää.

Näistä kaikki ovat vastanneet Vihreän Langan Puoluekokouskoneeseen, jossa esitetään 20 väittämää ehdokkaille.

Yksi väittämistä kuuluu:
”Sähköautoilua on pyrittävä edistämään, vaikka se tarkoittaisi uusien kaivoksien perustamista Suomeen.”

Ehdokkaista 12 on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa.

”Liikenteen on muututtava päästöttömäksi seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Ei ole oikeudenmukaista ulkoistaa kulutuksemme vaikutuksia muihin maihin, joten tarvittaessa kestävää kaivostuotantoa on toteutettava myös Suomessa”, puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi pyrkivä Elina Sillanpää sanoo. 

Lähes kaikki vastaajat korostivat kaivoslainsäädännön uudistamisen välttämättömyyttä. Enemmistö vastaajista korostaa myös kiertotalouden tehostamista, jolloin neitseellisiä metalleja tarvittaisiin vähemmän.


Väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä on vihreiden varapuheenjohtajaksi pyrkivä Riikka Karppinen, joka on noussut kansainväliseen julkisuuteen Viiankiaavan kaivosta vastustamalla.

Hänen mielestään sähköautojen sijaan ympäristöllisesti ja ilmaston näkökulmasta kestävien polttoaineratkaisujen, kuten biokaasun, saatavuutta on parannettava.

”Sähköautojen tuotantoketju aiheuttaa laajoja ympäristövaikutuksia itsessään, jolloin ongelma siirretään sektorilta toiselle: ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä luonnon monimuotoisuuden kadottamiseen”, Karppinen sanoo.

Peräti kymmenen vastaajaa ei osaa tai halua ottaa asiaan kantaa.

”Vihreissä on paljon ympäristöaktiiveja, jotka ovat puolustaneet omaa elinympäristöään vaikkapa kaivosvaltauksia vastaan. Suomalainen kaivoslaki on kaikkinensa liian salliva. Tällaiset tasapainoilevat linjaukset on puolueessa tehtävä punnitusti tuoreimman tutkitun tiedon valossa ja päätettävä demokraattisen prosessin kautta”, puoluesihteeriksi pyrkivä Elena Gorschkow vastaa.

kaivosteollisuus  sähköautot  kiertotalous  puoluekokous 2019 


Lisää aiheesta:Viite