Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Miikka Kiminki

Maria Ohisalo on kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja ja ministeri, jonka työpäivät voivat olla jopa 15-tuntisia. ”Olen sanonut kalentereistani huolehtiville, että nukkumiselle ja liikuntaan pitää jäädä aikaa”, Ohisalo sanoo.Miikka Kiminki

Maria Ohisalo on kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja ja ministeri, jonka työpäivät voivat olla jopa 15-tuntisia. ”Olen sanonut kalentereistani huolehtiville, että nukkumiselle ja liikuntaan pitää jäädä aikaa”, Ohisalo sanoo.

Maria Ohisalolle ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä osa yhteiskuntarauhaa

25.6.2019 12.45

Jenni Leukumaavaara

Sisäministeri Maria Ohisalon työssä ilmastonmuutos näkyy sisäisessä turvallisuudessa ja turvapaikkapolitiikassa. Ohisalon mielestä on tärkeää puuttua ongelmien juurisyihin. Vaikeista tilanteista huolimatta kaikkien oikeusturva on taattava.

Syrjäytyminen on Suomen pahin turvallisuusuhka, sanoo sisäministeriö. Miten sitä voi vähentää?

Tärkeää on esimerkiksi lisätä kohtuuhintaista asumista ja rakentaa asuinalueet niin, että niissä asuu ihmisiä kaikista tuloluokista ja erilaisista taustoista. Usein samoille ihmisille kasautuu päihde- ja mielenterveysongelmia ja matalan koulutuksen tuomaa köyhyyttä. Näihin on tartuttava. Siksi esimerkiksi poliisien lisääminen ei yksinään auta turvallisuuden lisäämisessä.


Olet sanonut, että ilmastonmuutos on myös sisäisen turvallisuuden kysymys. Mitä tämä tarkoittaa?

Helteet ja kuivuus työllistävät pelastusviranomaisia. Ikäihmiset eivät selviydy kovilla helteillä kotonaan. Kesäkuussa Taipalsaarella oli iso turvepalo, ja viime kesänä Ruotsissa roihusivat metsien suurpalot. Globaalisti viljelyolosuhteiden heikkeneminen pakottaa ihmisiä lähtemään kodeistaan. EU-puheenjohtajamaana voimme sovitella eri maiden kantoja ja etsiä yhteistä näkemystä pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan.


Haluat turvapaikkaprosessin ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Miten se tehdään?

Etenkin turvapaikkaprosessin alussa on tehty virheitä, minkä seurauksena ihmiset odottavat päätöksiä jopa vuosia. Lakeja ja käytäntöjä on kiristetty, mutta kokonaisuus ei ole ollut hallinnassa. Vyyhti pitää purkaa ja varmistaa, että ihmisoikeudet ja oikeusturva toteutuvat.


Miksi hallitus selvittää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden teknistä valvontaa?

On tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta, ettei ihmisiä laiteta säilöön, vaan heillä on mahdollisuus liikkua. Valvonta ei välttämättä tarkoita jalkapantaa, vaan esimerkiksi matkapuhelimeen liittyvää paikkatietojakoa.


Miten toimit, jos Suomeen tulee vuoden 2015 kaltainen turvapaikanhakijoiden ryntäys?

Käymme läpi tilannekuvan ja viranomaisarviot. Meidän pitää varmistaa, ettei samoja virheitä toisteta, ja että kaikkien turvapaikkaprosessi onnistuu heti alkuvaiheessa.


Miten aiot muuttaa maahanmuuttopolitiikkaa inhimillisemmäksi?

Kaikki oleskelulupiin liittyvät käytännöt pitää saada kuntoon. Suomessa tutkinnon suorittaneiden on saatava aiempaa pidempi oleskelulupa, jotta heillä on mahdollisuus jäädä Suomeen opintojen jälkeenkin. Meillä on 60 000:n uuden työpaikan tavoite. Täällä on ihmisiä, jotka ovat työllistyneet ja integroituneet. Perheenyhdistämisen on oltava mahdollista kohtuullisilla tuloilla.


Mitä vihreiden puheenjohtajana ajattelet hakkuumäärien sovittamisesta keskustan kanssa?

Tärkein raami, jonka hallitus on asettanut, on Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kaikkia hakkuuhankkeita, jotka vähentävät hiilinieluja, tulee tarkastella tuota raamia vasten ja etsiä vastaavasti päästövähennyskeinoja, jotka kompensoivat hakkuut. Vihreät eivät vastusta mitään yksittäistä hanketta, kunhan pysymme tiellä, joka johtaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Siihen keskustakin on hallitusohjelmassa sitoutunut.


Miten uudet ministeripaikat muovaavat puolueen profiilia?

Puheenjohtajana minulla on koko ajan keskiössä vihreiden kolme suurinta teemaa: ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta sekä koulutus. Sisäministerinä minulla on mahdollisuus rakentaa uudenlaista vihreää profiilia. Haluan turvata yhteiskuntarauhaa, ja siihen liittyvät kaikki vihreät teemat ja ministeripaikatkin.


Millaisen puolueen saat johdettavaksesi?

Elinvoimaisen ja innostuneen. Vihreät ovat Suomen eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa suurempia kuin koskaan. Tärkeimmät teemamme ovat vihdoin politiikan valtavirtaa. Nämä näkyvät myös hallitusohjelmassa vahvasti. Meillä on nyt paljon uusia tekijöitä, uusi puoluejohto, paljon uusia kansanedustajia. Se pitää pystyä kanavoimaan organisoiduksi tekemiseksi.


Hallituspuolueena toimiminen tarkoittaa kompromisseja ja pettymyksiä äänestäjille. Miten vihreät pystyy pitämään kannatuksensa korkeana?

Vihreiden poliittinen ohjelma ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka olemme nyt toteuttamassa viiden puolueen hallitusohjelmaa. Jos ja kun kaikki tavoitteemme eivät vielä tässä hallitusohjelmassa toteudu, niin viimeistään seuraavassa taas enemmän. Ylipäätään politiikkaa pitäisi tehdä enemmän katsoen yhtä ja kahta hallituskautta pidemmälle.

Vihreät  sisäministeriö  maahanmuuttopolitiikka  turvapaikkapolitiikka  turvallisuus  ilmastonmuutos 
Viite