Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Näin Vihreän Langan paikkaennuste tehdään

17.12.2018 15.28

Sammeli Heikkinen

Vihreän Langan paikkaennusteen pohjana on vuoden 2015 eduskuntavaalitulos vaalipiireittäin. Puolueiden vaalipiirikohtaisia kannatuslukemia on muutettu tuoreimman kolme mielipidetiedustelua yhdistävän gallupin mukaisesti.

Kunkin puolueen valtakunnallisen äänimäärän on oletettu muuttuvan yhdistelmägallupin tuloksen mukaisesti. Eli esimerkiksi vihreiden kannatuksen nousu vaalien 8,5 prosentista 13,7 prosenttiin tarkoittaisi äänimäärän kasvamista noin 250 000 äänestä noin 370 000 ääneen.

Kunkin puolueen vaalipiirikohtaisen äänimäärän on arvioitu jakautuvan samoin kuin eduskuntavaaleissa 2015. Laskelmassa siis oletetaan esimerkiksi, että Helsingin vaalipiirin vihreät saisivat vihreiden koko maan äänipotista 27 prosenttia kuten 2015 vaaleissakin. Näin äänimäärä nousisi noin 68 000:sta noin 100 000 ääneen.


Tällainen laskentatapa on suuntaa-antava, sillä puolueen kannatus ei nouse tai laske valtakunnallisen kannatuksen mukaisesti jokaisessa vaalipiirissä.

Toisaalta laskelman tulokset ovat lähes identtiset, jos pohjana käytetään eduskuntavaalien sijaan vuoden 2017 kuntavaalien tulosta. Tämä kertoo siitä, että vaikka puolueen valtakunnallinen kannatus muuttuu, niin sen kannatuksen jakautuminen vaalipiireittäin ei juuri muutu.

Puolueiden kannatuksen tarkka selvittäminen vaalipiireissä vaatisi vaalipiirikohtaisia mielipidetiedusteluja, joita tehdään Suomessa satunnaisesti

Vihreän Langan ennustetta kannattaa lukea yhtenä esimerkkinä siitä, millaisena eduskuntavaalituloksena nykyiset kannatuslukemat voivat ilmetä.


Vaalien tulokseen
vaikuttaa myös useita tekijöitä, joita ei ole ennusteessa huomioitu. Näitä ovat muun muassa ehdokasasettelu, äänestysaktiivisuus ja demografiset muutokset.

Koska sinisten äänien jakautumisesta vaalipiirien kesken ei ole esimerkiksi aiempien vaalien tuloksia, on puolueen kannatuksen oletettu olevan sama 1,6 prosenttia kaikissa vaalipiireissä.

Mukana ei ole myöskään mielipidemittauksissa muiden puolueiden ryhmään niputettuja liikkeitä, kuten Harry Harkimon Liike Nyt ja Paavo Väyrysen Tähtiliike, eikä Ahvenanmaan yhtä edustajapaikkaa.

Laskelmassa on huomioitu kolme tiedossa olevaa vaaliliittoa: perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit Varsinais-Suomessa, kokoomus ja RKP Oulussa sekä kokoomus ja kristillisdemokraatit Lapissa.
Viite