Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Blogi

Piiskan sijaan porkkanaa töihin

10.9.2018

Heli Järvinen

Käyttäjän Heli Järvinen kuva
Heli Järvinen on vihreä kansanedustaja.

Työllisyyspolitiikka on ollut tällä hallituskaudella piiskaa ja pettymyksiä.

Työttömyysturvan kestoa ja tasoa on leikattu, työntekijän työeläkemaksua korotettu, julkisen puolen työntekijöiden lomarahoja leikattu, irtisanotun takaisinottovelvollisuus puolitettu, starttirahan kestoa lyhennetty ja kulukorvaus evätty omaehtoisen opiskelun ajalta.

Aktiivimallin ykkösosa on osoittautunut todelliseksi leikkuriksi: peräti 90 prosentilla työttömistä turvaa on leikattu. Tilapäisiin töihin päässeiden määrä on ollut prikulleen sama kuin ennenkin, eli noin 10 prosenttia.

Vastapainoksi työttömille tarjottavia työllisyyspalveluja piti lisätä niin, että jokaisen työttömän osaamista olisi tuettu haastatteluin kolmen kuukauden välein. Toisin kävi.

Työllisyyspalvelujen rahoitusta leikattiin samaan aikaan niin paljon, että todellisuudessa kasvokkain tapahtuvia haastatteluja on tehty vähemmän kuin ennen lakia. Moni työtön ei ole päässyt haastatteluun kertaakaan!


Syksyksi suunniteltu aktiivimalli kaksi uhkaa velvoittaa työttömät hakemaan rangaistuksen uhalla vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa. Byrokratia kasvaisi mammuttimaiseksi, kun te-toimistoihin ja yrityksiin tulisi käsiteltäväksi jopa yli miljoona näennäistä työhakemusta kuukaudessa.

Eikä tässä kaikki. Samalla hallitus aikoo vastuuttaa koko työnhaun työttömälle itselleen. Työllisyyssuunnitelman teossakaan ei enää auttaisi te-virkailija, vaan se tehtäisiin vastaisuudessa aina verkkopalvelussa. Työttömältä vietäisiin loputkin vähäisestä palvelusta.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan lähtökohtana on ihmiseen luottaminen. Minun korviini koko malli kalskahtaa aivan päinvastaiselta. Eikö juuri luottamuksen puutteesta ole kyse, kun kontrolloidaan, onko työtön kirjoittanut vaadittavat neljä työhakemusta kuukaudessa?


Lannistavien aktiivimallien sijaan haluamme tarjota ihmisille palveluja, joiden avulla he voivat päivittää osaamistaan ja näin edistää työllistymistään. Te-toimiston ensisijainen tehtävä on tukea ihmistä hänen työnhaussaan: kartoittaa työnhakijan yksilöllinen tilanne, tunnistaa hänen palvelutarpeensa ja ohjata ihminen hänelle soveltuvien palvelujen piiriin.

Kasvokkaisia kohtaamisia on lisättävä, ja työttömien kyykyttäminen näennäisten suoritteiden saamiseksi lopetettava. Palvelujen on oltava ennen kaikkea henkilökohtaisia ja kannustavia.

Miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkoulutusta. Toisella miljoonalla suomalaisella on puutteelliset it-taidot. Myös työmarkkinoilla olevien palkansaajien mahdollisuuksia kouluttautua tulisi parantaa joustavoittamalla aikuiskoulutustuen käyttöä. Työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti, joten osaamisen päivittämisen on oltava joustavaa ja mutkatonta.

Me haluamme työllisyyspolitiikkaan enemmän porkkanaa ja vähemmän piiskaa.

Viite